Alumni

Az Egyetem Szenátusa eltörölte az Alumni tagdíjat!


Örömmel tudatjuk, hogy Egyetemünk Szenátusa eltörölte az Alumni Közösség tagdíját, így 2015. február 18-tól kezdődően megszűnik a tagdíjfizetési kötelezettség.

A Szenátus döntése értelmében egyszerűsödik a regisztráció is.

Szeretettel várjuk Egyetemünk hallgatóit, dolgozóit épülő Alumni Közösségünkben!

 

Kedves leendő Alumni Tagunk!


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2012. január 1-én jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával, a felsőfokú közszolgálati szakemberképzés bázisintézményeként, az érintett intézmények általános jogutódjaként. A jogelőd intézmények átalakulásának célja, hogy a közszolgálaton belül a honvédelem, a polgári közigazgatás, a rendészet és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erősítése az összehangolt és tervezett utánpótlásképzésen, a közszolgálati felsőfokú szakemberképzés pedig egységes intézményi bázison alapuljon.

A létesítés tekintetében kiemelt cél, hogy az egyetem az érintett hivatásrendek erősségeinek kiemelésével, az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodva működjön, továbbá meghatározó szerepet játsszon az életpálya és előmeneteli rendszerben egyaránt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a céljait a jogelődök hagyományait ápolva, azok szervezeti értékeit, oktatási és kutatási eredményeit felhasználva kívánja elérni. Ebben a törekvésében jelentős szerepet játszik az Egyetem öregdiákjaival való kapcsolattartás az Alumni Közösség, amelynek tagjai a múlt értékeit a jelenben folyó munka során összekötik a jövőben elérendő eredményekkel.

Alumni programunk célja, hogy összefogja ezt a közösséget és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra volt alma materükkel illetve azon szűkebb közösség tagjaival, akikkel együtt végezték tanulmányaikat.

Végzett hallgatóink mellett Alumni Közösségünk tagja lehet Egyetemünk korábbi és jelenlegi oktatója, kutatója, alkalmazottja, továbbá négy lezárt félévvel rendelkező hallgatója. Egyetemünk egyik legfontosabb küldetésének tekinti a folyamatos kommunikációt végzettjeinkkel, remélve, hogy ez a kapcsolattartás mindkét fél számára gyümölcsöző lesz.

 

Kedves leendő Alumni Tagtársunk! 

Üdvözöljük a szándékot, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Közösségének tagjai sorába lép!

Az Alumni Közösség aktív tagjává az válhat, aki a regisztrációs nyilatkozatot eljuttatja az NKE Oktatási Irodájába, vagy regisztrál online felületünkön.

Az Oktatási Iroda postacíme:

1441 Budapest, Pf.: 60.

Amennyiben  támogatni szeretné Alumni közösségünket, megteheti  az NKE számlaszámára történő befizetéssel – MÁK 10023002-00318259-00000000 -, a következő közlemény feltüntetésével: Alumni támogatás.

A támogatás utalásához csekk igényelhető az NKE Alumni koordinátornál az alumni@uni-nke.hu email címen.

A 2014-ben regisztráló tagjaink a tagdíj befizetését követően választhatnak az értékes egyetemi ajándékok közül.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közvetett és közvetlen jogelőd intézményei:

NKE-HHK elődintézmények

Ludovika Akadémia (1919-1945)
Honvéd Kossuth Akadémia (1947-1948)
Fegyvernemi tiszti iskolák:
Bem Légvédelmi Tüzér Tiszti Iskola, Bp.(1949-1954)
Dózsa Gyalogos/Lövész Tiszti Iskola, Pécs (1949-1956)
Kossuth Tüzér Tiszti Iskola, Bp.(1949-1956)
Rákosi Páncélos Tiszti Iskola, Tata (1949-1956)
Táncsics Műszaki Tiszti Iskola, Szentendre (1949-1956)
Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola, Szolnok (1949-1957)
Vasvári Repülő Szakképző Tiszti Iskola, Budaörs (1949-1956)
Zalka Híradó Tiszti Iskola, Bp. (1949-1956)
Honvéd Hadtáp Tiszti Iskola, Bp.(1949-1953)
Honvéd Gépkocsi és Traktor Tiszti Iskola, Bp. (1950-1955)
Honvéd Egészségügyi Tiszti Iskola, Bp.(1950-1953)
Gábor Áron Tüzér Technikus Tiszti Iskola, Bp.(1951-1956)
Hunyadi Lövész Tiszti Továbbképző Iskola, Bánhida-Tatabánya (1951-1957)
Honvéd Térképész Tiszti Iskola, Bp.(1951-1954)
Honvéd Sporttiszti Tiszti Iskola, Bp.(1952-1953)
Honvéd Petőfi Politikai Tiszti Iskola, Bp. (1952-1956)
Ságvári Hadtáp Tiszti Iskola, Bp.(1953-1958)
Egyesített Tiszti Iskola (1957-1967)
Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Szentendre (1967-1996)
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola (Bolyai János Kat. Műsz. Főisk. 1990-), Bp. (1967-1996)
Kilián György Repülő Műszaki Főiskola, Szolnok (1967-1996)
Honvéd Akadémia (1947-1956)
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (1956-1996)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1996-2011)

NKE-RTK elődintézmények

Rendőrtiszti Főiskola (1971- 2011)

NKE-KTK elődintézmények

Államigazgatási Főiskola (1977-1999)
Budapesti Közgazdaságtudományi- és Államigazgatási Egyetem Közigazgatási Kar (2000-2004)
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar (2004-2011)