Vizsgaidőszak pénzügyi befizetési rendje

Tisztelt Hallgatók!

(1) A vizsgára jelentkezés feltétele, hogy ne legyen lejárt fizetési határidejű aktív tétele, befizetési kötelezettsége (kiírása).

Bankkártyás befizetéssel egy időben, azonnal jogosulttá válik vizsgára jelentkezésre.

(2) A hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 4. számú melléklete szerint az ismétlő javítóvizsga (3. vizsgaalkalom) díja 3000.- Ft (Záróvizsga esetén 6000.- Ft).

(3) Az ismétlő javítóvizsga díjtétel kiírásának feltétele, hogy az előző sikertelen vizsgák eredménye rögzítésre kerüljön az oktató által a Neptun rendszerben.

(4) A téves - még ki nem számlázott – kiírásokat csak a létrehozás napján van módjuk törölni.

(5) A hagyományos átutalás NEPTUN rendszerbe történő jóváírásának hosszadalmas (3-5 nap) ideje miatt kérjük, a vizsgaidőszakban pénzügyi kötelezettségeiket csak bankkártyás fizetési módszerrel teljesítsék.

Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek bankkártyával, a hagyományos befizetés módszerét is használhatják azzal, hogy a befizetésről szóló igazolást elektronikusan megküldik a Kari Gazdasági Osztály hallgatói pénzügyekkel foglalkozó munkatársának. https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/neptun/gazdasagi-hivatal-elerhetosegei

(6) Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a téves befizetések vizsgaidőszakban történő visszautalására nincs lehetőség.

Kérjük, fentiek figyelembevételével csak annyiszor írják ki és fizessék be a tételeket, ahányszor valóban szükséges. Ne generáljanak túlfizetést.

Gazdasági Hivatal