Munkatársi mobilitás

A korábbi Erasmus program során még elkülönülő oktatói és személyzeti mobilitás a 2014/2015 tanévtől az Erasmus+ programban egy kategóriát alkot, azonban külön lehet pályázni oktatási, illetve a képzési célú mobilitásra.

Az oktatási célú mobilitás továbbra is az oktatók külföldi oktatási tevékenységét támogatja az Egyetem partnerintézményeiben.

A képzési célú mobilitás a felsőoktatási intézmény bármely dolgozója számára elérhető készségeinek fejlesztésére, workshopokon, gyakorlati perióduson, szakmai tanulmányutakon keresztül. (Képzési célú mobilitás esetén konferencia részvétel nem támogatható!) Ilyen jellegű mobilitási tevékenységet felsőoktatási intézményeknél, illetve vállalkozásoknál lehet folytatni.

A képzési célú mobiltás egy módja a felsőoktatási intézmények által szervezett Erasmus Staff Week/International Week rendezvényeken való részvétel. Ezek listája az alábbi oldalon található meg (a lista csak a beregisztrált eseményeket tartalmazza, érdemes ezen kívül is keresni) Staffmobility.eu

 

ÚJDONSÁG!

2015-től lehetőség van Európán kívüli partnerekhez is pályázni, azonban kizárólag a honlapon is feltüntetett partnerintézményekhez. Az Európán kívüli, ún. nemzetközi kreditmobilitás a hagyományos programhoz képest eltérő támogatási összegekkel jár.

 

Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

Pályázhatnak:

 • oktatási célú mobilitásra az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktatói,
 • képzési célú mobilitásra az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktató és nem oktató munkatársai.

 

A mobilitási program fő jellemzői

Célországok, partnerek

 • Az EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Macedónia;
 • magyarországi intézményekbe, illetve a pályázó lakóhelye szerinti államokba nem pályázhatnak az NKE munkatársai;
 • Oktatási célú mobilitás: felsőoktatási partnerintézmények;
  Képzési célú mobilitás: felsőoktatási intézmények és vállalkozások.
 • Nemzetközi kreditmobilitás esetén az intézmény jelenleg Kazahsztánban, Kínában és Izraelben rendelkezik partnerintézményekkel, amelyek listája a fenti linken megtalálható.

Időtartam

 • az NKE jellemzően 3-7 napos programokra tud támogatást biztosítani, azonban hivatalosan 2-60 napig terjedhet a mobilitási tevékenység utazás nélkül (oktatási és képzési célú mobilitás esetén is),
 • Oktatási tevékenység esetén az oktatott órák száma minimum 8 óra/hét, illetve egy hétnél rövidebb tartózkodás esetén szintén 8 óra.

Adminisztráció, szerződések

 • Az Egyetem és a nyertes pályázó közt támogatási szerződés jön létre, amely a támogatás összegét, utalásának módját és idejét rögzíti.
 • A pályázók egyéni munkaprogramot állítanak össze, amelyet a küldő és fogadó intézmény is jóváhagy.

Pénzügyek

 • A nyertes pályázók pénzügyi támogatása egyrészt a külföldön töltött napok száma alapján megítélt megélhetési támogatásból, másrészt az utazási támogatásból tevődik össze.
 • A megélhetési támogatás összegét befolyásolja a külföldön töltött napok száma, illetve az ország megélhetési kategóriák szerinti besorolása.
 • Az utazási támogatás összege távolságfüggő.
 • Az így kapott támogatási összegből kell az utazás, szállás, megélhetés költségeit fedeznie a nyertes pályázónak. Előfordulhat, hogy ez az összes nem fedez minden felmerülő költséget, így a várható kiadásokról célszerű előre tájékozódni.
 

Nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli mobilitás) fő jellemzői

Célországok, partnerek

 • Ebben a kategóriában kizárólag az Egyetem partnerintézményei pályázható meg, amelyek a partnerintézmények menü alatt elérhetők.
 • Jelenleg Kazahsztánban, Kínában és Izraelben rendelkezik az Egyetem partnerekkel.

Időtartam

 • A programok időtartama két hét, vagyis 14 nap.

Adminisztráció, szerződések

 • Az ösztöndíjjal járó adminisztráció a "klasszikus" Erasmus program adminisztrációjával nagy mértékben megegyezik.

Pénzügyek

 • A támogatási összegek a "klasszikus" programhoz hasonlóan kerülnek kiszámításra, azonban az Európán kívüli mobilitási programok esetén a kiutazó munkatársak minden ország esetén egységesen 160 euró/nap összegű támogatásban részesülnek.
 • A munkatársak jogosultak utazási támogatásra is, az alábbiak szerint.

Pályázás

 • A programra a "klasszikus" Erasmus+ programra való pályázással megegyező módon lehet pályázatot benyújtani az Erasmus+ Pályázati Portálon.
 

Támogatási összegek

Megélhetési támogatás

Célország

Napidíj
1-14 nap (EUR)

Napidíj
15-60 nap (EUR)
Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság 112 78
Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország 98 69
Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia 84 59
Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia 70 49
 

Nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívül)

Európán kívüli országok esetén minden esetben 160 euró/nap támogatás jár a kiutazó munkatársaknak, amely ez esetben is kiegészül egy egyszeri utazási támogatással, melynek összege távolságfüggő.

Utazási támogatás

"Klasszikus" és Európán kívüli mobilitás esetén is:

Távolság (km) Támogatás összege (EUR)
100 - 499 180
500 - 1 999 275
2 000 - 2 999 360
3 000 - 3 999 530
4 000 - 7 999 820
8 000 - 19 999 1100

Távolság kalkulátor:
Az Európai Bizottság online távolság kalkulátora

 

Speciális igényű munkatársak

A fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg Erasmus programban résztvevő munkatársak pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

A pályázás menetéről, az elnyerhető támogatási összegekről, illetve a szükséges dokumentumokról az alábbi menüpontban lehet tájékozódni:

Kiegészítő támogatás tartós betegségben szenvedők, fogyatékossággal élők számára