Erasmus+ partnerintézmények

ECHE Charterrel rendelkező felsőoktatási partnerintézmények

Államtudományi és Közigazgatási Kar

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katasztrófavédelmi Intézet

Rendészettudományi Kar

Víztudományi Kar

Európán kívüli partnerintézmények (Nemzetközi kreditmobilitás)

 

Az új Erasmus+ program az egyetemek közötti bilaterális egyezmények újrakötésével jár, ennek következtében a partnerek listája folyamatosan bővül.

A partnerinformációs adatlapokon szereplő mobilitási időtartamok csupán tájékoztató jellegűek. Az Erasmus+ ösztöndíjjal finanszírozott tanulmányi időszak általában 4 hónapot tesz ki.