Tudományos diákkör

Tudományos Diákkör

A Stratégiai Védelmi Kutatóközpont munkatársai a központ fennállása (1992) óta részt vesznek a graduális képzés hallgatóinak mentorálásában, részben szakmai gyakorlat biztosításával, részben a hallgatói tudományos diákköri munka támogatásával témavezetőként. Az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán 2016. február 8-án alakult meg az SVKK-hoz kötődő tudományos diákkör.

A központ tudományos diákkörének tagjai kutatás-módszertani, elemzés-módszertani felkészítést kapnak, választott témájukban elősegítjük publikációs tevékenységük megalapozását, lehetőséget biztosítunk a központ szakmai tevékenységében – workshopokon, nyári egyetemen – való részvételre.

A Stratégiai Védelmi Kutatóközpont által javasolt kutatási – egyben TDK-dolgozati – témák:

Csiki Tamás

 • Globális és regionális védelmi kiadások trendjei
 • Nemzetközi fegyverkereskedelem trendjei (egyes országok fegyverkereskedelmi profilja)
 • Egyes európai országok védelempolitikája és védelmi reformjai
 • A kurdok helyzete Törökországban, Irakban és Szíriában (konfliktuselemzés)
 • A NATO 2016-os varsói csúcstalálkozója (MSc szint)
 • Közép-európai védelmi együttműködés (MSc szint)

Felméry Zoltán:

 • Az államháztartási kiadások alakulása Európában/Magyarországon a világgazdasági válság következtében
 • Kormányzati hatékonyság és versenyképesség az Európai Unióban/Magyarországon
 • Az állami társadalmi szerepvállalás mérésének és értékelésének lehetőségei
 • A magyar gazdaság adóterhelés tekintetében értelmezhető dualitásának vizsgálata
 • Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban
 • Emberi erőforrás menedzsment és személyzetfejlesztés a közszektorban

Háda Béla:

 • Az Amerikai Egyesült Államok stratégiai építkezése Dél- és Délkelet-Ázsiában
 • Japán kül- és biztonságpolitikájának formálódása a második világháborútól napjainkig
 • India hatalmi pozíciója a 21. század elején – törekvések és eredmények
 • A dél-kínai-tengeri konfliktus az amerikai-kínai stratégiai rivalizálás árnyékában

Péczeli Anna:

 • Az iráni nukleáris megállapodás gyakorlati megvalósítása
 • Az amerikai-orosz leszerelési folyamat aktualitásai
 • A NATO rakétavédelmi rendszere
 • A nukleáris leszerelés aktuális dilemmái

Tálas Péter:

 • A nemzetközi terrorizmus trendjei
 • Az európai migrációs folyamatok értelmezési keretei
 • Bővebbi információ: svkk@uni-nke.hu