Folyamatban lévő habilitációs eljárások

Dr. Haller József
rendészettudomány (a rendészet jogi kriminológiai, kriminalisztikai és társadalomtudományi aspektusai)

NKE Rendészettudományi Kar, Rendészeti Magatartástudományi Intézet, Kriminálpszihológia Tanszék, egyetemi docens
PhD (biológia), ELTE, 1995.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.06.01.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2017.09.05. (4/2017. sz. határozat)
    Elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc (Pótelnök: Dr. Sárkány István professor emeritus, CSc)
    Bírálók: Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, DSc és Dr. Bagdy György egyetemi tanár, DSc
    Tagok: Dr. habil. Balla Zoltán egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Csepeli György professor emeritus, DSc
    Póttagok: Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, CSc és Dr. habil. Bíró Judit egyetemi docens, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2017.12.05. (8/2017. sz. határozat)

 

Dr. Dobák Imre
hadtudomány (nemzetbiztonság)

NKE Nemzetbiztonsági Intézet, Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék, egyetemi docens
PhD (földtudományok), PTE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.06.30.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2017.10.10. (5/2017. sz. határozat)
    Elnök: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc
    Bírálók: Dr. Finszter Géza professor emeritus, DSc és Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD
    Tagok: Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, CSc (titkár) és Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc
    Póttagok: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár, CSc és Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi magántanár, PhD
- EHB döntés nyilvános rész megindításáról: 2017. 12. 05. (7/2017. sz. határozat)

 

Dr. Szádeczky Tamás
katonai műszaki tudomány (védelmi elektronika, informatika és kommunikáció)

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, Elektronikus Közszolgálati Intézet, egyetemi docens
PhD (állam- és jogtudományok), PTE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.09.01.
- EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2017.10.10. (6/2017. sz. határozat)
    Elnök: Dr. Kovács László egyetemi tanár, PhD
    Bírálók: Dr. Ványa László egyetemi tanár, PhD és Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD
    Tagok: Dr. habil. Négyesi Imre egyetemi docens, PhD (titkár) és Dr. Sallai Gyula professor emeritus, DSc
    Póttagok: Dr. Haig Zsolt egyetemi tanár, PhD és Dr. Cser László professor emeritus, DSc

 

Dr. Lakatos Péter
hadtudomány (védelmi logisztika és védelemgazdaság)

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Hadtáp és katonai Közlekedési Tanszék, egyetemi docens
PhD (hadtudományok), ZMKA, 2008.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.11.13.
EHB döntés habilitációs kérelem befogadásáról: 2017.12.05. (9/2017. sz. határozat)

 

Dr. Ujházi Lóránd
hadtudományok (a védelem társadalomtudományos kérdései)

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék
PhD (kánonjog), Pontificia Universita della Santa Croce, 2007
PhD (hadtudományok), NKE, 2013.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.11.28.

 

Dr. Hazafi Zoltán
közigagzatás-tudomány (a közigazgatás személyi állománya)

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, Emberi Erőforrás Intézet, egyetemi docens
PhD (állam-és jogtudomány), JPTE, 2009.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.11.30.

 

Dr. Remek Éva
hadtudományok (biztonsági tanulmányok)

NKE NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék, egyetemi docens
PhD (hadtudományok), ZMNE, 2002.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.06.

 

Dr. Hornyacsek Júlia
hadtudományok (katasztrófavédelem)

NKE HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (hadtudományok), ZMNE, 2005.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.20.

 

Dr. Bottyán Zsolt
katonai műszaki tudományok (biztonságtechnika)

NKE HHK KRI Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszél, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (földtudomány), SZTE, 2008.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.20.

 

Dr. Christián László
rendészettudomány (szakrendészet)

NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
PhD (jogtudomány), PPKE, 2011.
- habilitációs kérelem benyújtása: 2017.12.20.