Közlési feltételek

TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR FOLYÓIRATA

Szerzőink figyelmébe

Az alábbiakban néhány lényeges tudnivalót közlünk a folyóiratban való sikeres publikálás elősegítése érdekében.

Célcsoportjaink:

  • az NKE mindhárom karán, a magyar közszolgálati felsőfokú szakemberképzésben oktatóként, illetve kutatóként dolgozó kollégák,
  • a BSc-, MSc- es PhD- képzési szintekben résztvevő hallgatók,
  • valamint a közszolgálat különféle szakterületein (elsősorban a közigazgatás, a honvédelem és a rendvédelem területein) dolgozó külsős (hazai és külföldi) szakemberek.

A befogadott témáknak a hadtudományokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódóan, a közszolgálati tevékenységekkel összefüggő különféle szakterületeken végrehajtott, alapvetően alkalmazott társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik közzétételére kell koncentrálniuk.

A lap lehetőséget biztosít 20.000–25.000 karakter (fél szerzői ív) terjedelemben – a rovatoknál megnevezett témakörökben – tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére. Ennél kevesebb csak a „Fórum” rovatban megjelentetett szöveg (vélemény, recenzió, könyvbemutató, stb.) lehet, amellyel kapcsolatban előzetesen egyeztetni kell a szerkesztőséggel!

A folyóirat évente négyszer jelenik meg nyomtatásban, de azt elektronikusan is elérhetővé tesszük. Az időben történő kiadás miatt tartandó kézirat beküldési határidők:

Beküldési határidő

Várható megjelenés

január 15.

I. negyedév utolsó hete

április 15.

II. negyedév utolsó hete

július 15.

III. negyedév utolsó hete

október 15.

IV. negyedév utolsó hete

A határidőn túli beküldés automatikus váltást jelent a soron következő negyedévben való megjelenésre.

A cikkek szigorúan követendő formai követelményeit letöltheti az oldal alján!

A beküldött kéziratokhoz, eredeti kézjeggyel ellátva, mellékelni kell a „Kézirat beküldési űrlapot” és a „Copyright_átruházási_nyilatkozat” is! (Ezek az oldal alján szintén letölthetők!)

A beküldött kéziratok előzetes formai ellenőrzésen esnek át, amennyiben azok durván sérülnek, úgy azokat a lektorálás megkezdése előtt ismét visszaküldjük a szerzőnek.

Amennyiben megfelelnek ennek, úgy a szerkesztőség két fő szaklektort kér fel a vonatkozó tevékenységek elvégzésére, amelyre két hét áll rendelkezésükre. A visszaérkezett lektori vélemények után:

  1. Az adott cikket módosítások nélkül megjelentetésre befogadjuk.
  2. Kisebb módosításokkal – de visszaküldve a szerzőnek javításra – megjelentésre befogadjuk.
  3. Nagyobb módosításokkal és jelentős átdolgozást kérve visszaküldjük a szerzőnek, majd ezeket elvégezve újra ellenőrizzük azt.
  4. Durva formai és szakmai hibák miatt a cikk megjelenését és leközlését elutasítjuk.

A szerkesztőség lehetőséget keres és megoldást kínál arra az esetre is, hogy – a szerzővel való előzetes egyeztetés után – a profiljától jelentős mértékben eltérő cikk átirányítását más periodikumokhoz elősegítse, kezdeményezze.

A folyóiratban megjelenő cikkek formai követelményei
PDF letöltése
Űrlap a kéziratok benyújtásához
Word letöltése
Copyright átruházási nyilatkozat
Word letöltése