Impresszum

TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR FOLYÓIRATA

Kiadó: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó
A kiadásért felel: Petró Ildikó ügyvezető
Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Kapcsolat: kiado@uni-nke.hu, +36 30 426 6116
Web: www.dialogcampus.hu, www.uni-nke.hu
Nyomdai munkák: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó

Megjelenik évente négy alkalommal.
ISSN 1417-7293