Szerkesztőség és a szerkesztőbizottság tagjai

Szerkesztőbizottság

Felelős kiadó:

Prof. Dr. Patyi András, rektor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

A Szerkesztőbizottság elnöke:

Prof. Dr. Kiss György, egyetemi tanár,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar

 

Szerkesztőbizottsági tagok:

Dr.

Biró Marcell

közigazgatási államtitkár

Miniszterelnökség

Dr.

Bitskey Botond

főtitkár

Alkotmánybíróság

Prof. Dr.

Kukorelli István

egyetemi tanár

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Dr.

Hazafi Zoltán

intézetvezető, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet

Dr.

Horváth Attila

intézetvezető, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Állam-és Társadalomelméleti Intézet

Dr.

Imre Miklós

intézetvezető, főiskolai tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közjogi Intézet

Dr.

Janza Frigyes

főtitkár

Rendészettudományi Társaság

Dr.

Kis Norbert

Dékán, főiskolai tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. Dr.

Máthé Gábor

prof. emeritus

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Állam- és Társadalomelméleti Intézet

Dr. habil

Müller György

egyetemi magántanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Állam- és Társadalomelméleti Intézet

Prof. Dr.

Nemeslaki András

intézetvezető, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, E- Közszolgálati Fejlesztési Intézet

Prof. Dr.

Papp Tekla

tanszékvezető, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Európai Köz- és Magánjogi Tanszék

Prof. Dr.

Patyi András

rektor, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. Dr.

Tamás András

a Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar

Prof. Dr.

Torma András

rektor, egyetemi tanár

Miskolci Egyetem

Prof. Dr.

Török Gábor

intézetvezető, egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet

Prof. Dr.

Varga Zs. András

dékán, egyetemi tanár

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

Külföldi, tiszteletbeli tagok:

Jan Bárta, Prága

Cseh Tudományos Akadémia (Prága)

Daniel Klimovsky

Szlovák Műszaki Egyetem (Kassa)

Zdenek Koudelka

Masaryk Egyetem (Brno)

Herbert Küpper

Institut für Ostrecht (Regensburg)

Walter Maier

Ludwigsburgi Közigazgatás-tudományi és Pénzügyi Főiskola (Ludwigsburg)

Daniel Szergej Naumov

P. A. Sztolipin Volga-menti Közszolgálati Akadémia (Szaratov)

Tóth Mihály

Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia (Kijev)

Igor Palús

Pavol Jozef Safárik Egyetem (Kassa)

Ewa Poplawska

Lengyel Tudományos Akadémia (Varsó)

Jan Ziekow

Német Közigazgatási Kutatóintézet (Speyer)

Prof. Dr. Li Junqing

Minzui Egyetem (Beijing)

 

Szerkesztőségi titkár: Stréhli-Klotz Georgina, egyetemi tanársegéd,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet