Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás

Az „A” kategóriás Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat közigazgatás-tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs lehetőséget.

Célja az általános államtudományok, kiemelten a közigazgatás-tudomány és a jogtudomány, a közmenedzsment és a közpolitika fejlődését szolgáló lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.

A folyóirat szerkezete

A Pro Publico Bono ­– Magyar Közigazgatás az alábbi rovatokkal és rovattartalmakkal működik:

  • Tudományos közlemények/Tanulmányok: e rovat célja az államtudomány, jogtudomány és társadalomtudományok területén elért hazai és nemzetközi kutatási eredmények bemutatása, tudományos műhelyek, iskolák eszmecseréje.
  • Szakmai fórum: e rovat célja teret adni a közigazgatási praxis művelői közötti a tapasztalatcserének, a jó gyakorlatok bemutatásának és a közszolgálat változásait bemutatató tudósításoknak.
  • Nemzetközi kitekintés: e rovat célja a nemzetközi állam – és társadalomtudományi kutatások közvetítése, különösen tudósítani a külföldi közigazgatási stratégiákról és gyakorlatokról, az európai közigazgatási rendszerek közeledéséről és együttműködéséről, az EU törekvéseiről és a nemzetközi szervezetek közigazgatás-fejlesztési programjairól.
  • Szemle: e rovat tudósít az államtudományok, az államélet és benne a közigazgatás világának szakmai és tudományos eseményeiről, híreiről, programjairól, recenziókat és konferencia-beszámolókat közöl.

Megjelenés

A megküldött írások közléséről a Szerkesztőbizottság dönt ügyrendjének megfelelően.  Az írásról referáló szerkesztőbizottsági tag véleményezés illetőleg anonim lektori vélemény elkészítése vagy kikérése alapján tesz javaslatot az írás megjelentetésére a Szerkesztőbizottság számára.

A folyóirat negyedévente jelenik meg nyomtatásban magyar, időszakonként angol nyelven. A tartalomjegyzék angol, német és francia nyelven is megjelenik.

A Pro Publico Bono ­– Magyar Közigazgatás megjelentetése online formában is történik. Az on-line változat a http://archiv.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/archivum/2017-1-special-edition portálon érhető el, melyen a Pro Publico Bono és a Magyar Közigazgatás folyóiratok archívuma is fellelhető.

A folyóirat előzményei

A folyóirat a Pro Publico Bono című folyóirat és a Magyar Közigazgatás című folyóirat összevonásából jött létre.

A Pro Publico Bonot – Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle alcímmel – 2011-ben alapította a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara. A folyóirat elsősorban az általános államtudomány, a közigazgatás-tudomány és az ahhoz kapcsolódó jogtudományok, valamint a Karon művelt és oktatott egyéb tudományok területéről közölt írásokat.

A Magyar Közigazgatást 2011-től a Nemzeti Közigazgatási Intézet adta ki. Korábban – 1990 és 2006 között – a folyóirat azonos címmel az akkori Belügyminisztérium szakmai-tudományos folyóirataként a közigazgatás elméleti és gyakorlati szakemberei számára készült tekintélyes szakfolyóirat volt. A lap az Állam és Igazgatás című folyóirat folytatása és jogutóda volt, mely 1949 és 1989 között jelent meg, és fennállása első két évében az Állam és Közigazgatás nevet viselte. A 2011-től újra kiadott Magyar Közigazgatás elnevezésében és szellemiségében is hordozta az 1884-ben indult Magyar Közigazgatás szaklap szellemiségét.

Folyóiratunk folyamatosan várja a tudományos írásokat! A cikkek benyújtásával kapcsolatos részletes elvárásokat a Közlési feltételek című menüpont tartalmazza.