Impresszum

Kiadó: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó
A kiadásért felel: Petró Ildikó ügyvezető
Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Kapcsolat: kiado@uni-nke.hu, +36 30 426 6116
Web: www.dialogcampus.hu, www.uni-nke.hu
Nyomdai munkák: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó


 

Megjelenik évente négy alkalommal.
ISSN 2063-9058 (nyomtatott)
ISSN 2063-9066 (online)

 

Szerkesztőség

A szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Kiss György (NKE ÁKK)
A Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke: Prof. Emer. Dr. Tamás András
Szerkesztőségi titkár: Stréhli-Klotz Georgina, egyetemi tanársegéd (NKE ÁKK)
A szerkesztőség címe: NKE ÁKK, 1083 Budapest, Üllői út 82.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 60
E-mail: ppb.mk.szerkesztoseg@uni-nke.hu
Web: http://ppb.mk.uni-nke.hu