Szerzőinknek

Felhívás publikálásra

Az NKE Nemzetbiztonsági Intézetének „NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE" című tudományos, lektorált, online folyóirata folyamatosan várja a publikálásra szánt írásműveket.

A folyóirat jellegével összhangban alapvetően a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témákban várunk máshol még meg nem jelent elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket. 

A kiadványban bárki publikálhat, akinek az írását a Szerkesztőbizottság lektorálást követően tartalmi és formai követelmények alapján megjelentetésre alkalmasnak tartja.

A publikálásra szánt anyagok terjedelme lehetőleg ne haladja meg az egy szerzői ívet. A kéziratot Times New Roman 12 pontos betűkkel, másfeles sortávolsággal írva, a képeket és ábrákat feldolgozható formában, elektronikus úton kérjük megküldeni az nbszemle@uni-nke.hu címre.

A publikálásra szánt anyag elején 4-5 soros magyar és angol nyelvű rezümét kérünk a szerzőktől, amelyben röviden bemutatják írásukat. (Bővebben lásd a Publikálás feltételei menüpontot).

A folyóirat évente négy számmal jelenik meg.

A tanulmányok befogadása folyamatos. 

Köszönettel:

A Szerkesztőség