Szerzői nyilatkozat

Szerzői nyilatkozat

" NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE " 
 

Név:
 
Lakcím:

     

 
Elérhetőség (telefon, e-mail cím):

     

 
Közlemény címe:

     

 
 
 

Alulírott …………………………………….. kijelentem, hogy fenti címen az NKE NBI NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE folyóiratba közlésre benyújtott írás a saját szellemi tevékenységem eredménye, a benne foglaltak más személyek jogszabályban rögzített jogait nem sértik. 

Ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az NKE NBI NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE szerkesztősége az írásom egy példányát tárolja (elektronikus adathordozón rögzítse), online kiadványának Internetes felületén azt mások számára hozzáférhetővé tegye. 

Kijelentem, hogy közlésre benyújtott írásom minősített adatot nem tartalmaz.

Hozzájárulok ahhoz is, hogy más személyek az írásomban foglaltakat tanulmányaik, kutatásaik során – a hivatkozási előírások betartásával –  felhasználják. 

Budapest, 20            hónap           
 
 

………………………………….

szerző neve, aláírása