Publikálás feltételei

" NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE "

tudományos folyóiratban történő publikálás feltételei

A kiadványban bárki publikálhat, akinek az írását a Szerkesztőbizottság a tartalmi és formai követelmények alapján, kiadványban történő megjelentetésre, valamint az Interneten történő közzétételre alkalmasnak tartja.

Az írásművekkel szemben támasztott követelmények

Tartalmi követelmények

 • A folyóirat jellegével összhangban a nemzetbiztonsággal, annak területeivel, nyílt szakmai - tudományos kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témákban, tudományos igényű írásokat, kérdéseket feldolgozó és elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket jelentet meg.
 • Az írásmű logikus, áttekinthető, tartalmilag összefüggő, jól tagolt kell, hogy legyen. A témával kapcsolatos saját koncepció megfogalmazása érthető, a következtetések megalapozottak, érvekkel, adatokkal alátámasztottak legyenek.

Etikai követelmények

Az írásmű 

 • a szerző(k) kizárólagos szellemi tulajdona,
 • nem tartalmaz minősített anyagokat, információkat (szerző felelőssége),
 • máshol még nem jelent meg,
 • korrekt, visszakereshető hivatkozásokkal rendelkezik,
 • bibliográfiával ellátott (mely tartalmazza a hivatkozott irodalom jegyzékét, az internetes anyagok jegyzékét a letöltés idejével),

Formai követelmények

 • A szerzői kéziratok terjedelme lehetőleg ne haladja meg az egy szerzői ívet. A kéziratot Times New Roman 12 pontos betűkkel, másfeles sortávolsággal írva, a képeket és ábrákat feldolgozható formában, elektronikus adathordozón, továbbá egy kinyomtatott példányban kérjük megküldeni.
 • A publikálásra szánt anyag első oldalaként, külön elválasztható módon 4-5 soros magyar és angol nyelvű rezümét kell a szerzőnek készíteni, amiben röviden bemutatja írását.
 • A szerzőnek a publikálásra szánt anyaghoz 3-5 magyar és 3-5 angol kulcsszót kell megjelölni, amely témakörében jellemzi, besorolja írásos munkáját.
 • Lehetőség van a kézirat Interneten történő fogadására is, a nbszemle@uni-nke.hu címen.
 • A kézirathoz kérjük mellékelni az általános ügyintéző e-mail címére a szerző kapcsán rendfokozatát, beosztását, állandó lakcímét, telefonon és Interneten történő elérhetőségét.
 • Az online felületen a publikációhoz kapcsolódóan alapesetben csak a szerző, vagy szerzők nevét szerepeltetjük.
 • A szerző egyéb adatait (pl. rendfokozatát, beosztását, címadat) csak külön kérése és engedélye esetén jelenítjük meg.
 • A kéziratokat a Szerkesztőbizottság minden esetben lektoráltatja, kompetens, tudományos fokozattal rendelkező személlyel, illetve az adott szakmai terület elismert képviselőjével.
 • A folyóirat az MSZ ISO 960 szabvány alapján készített hivatkozásokkal ellátott tanulmányt, cikket jelentet meg. 

A hivatkozás formája

 • NAGY István: A fejlődés várható tendenciái. In: XY Folyóirat, 2010. július, X. évf. 2010/7. szám pp. 6-15.
 • Kiss Péter: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája. Kiss Béla (szerk.) -2. átd., bőv. kiad. -Bp.: Akad. K., 1988. -336 p. - In: Oktatástörténeti kutatások. -Bibliogr. pp. 256-332. -ISBN 963 05 476

Ábra, vázlat, térkép, diagram, egyéb melléklettel szembeni követelmények

 • Ábra, vázlat címe,
 • Ábra, vázlat,
 • Forrása vagy szerkesztője,
 • Az ábra, vázlat száma,
 • Idegen nyelvű ábra, vázlat esetén lehetőség szerint magyar nyelvű magyarázat

Rövidítések, idegen kifejezésekkel kapcsolatos követelmények

 • Az idegen kifejezéseket, rövidítéseket magyarul és idegen nyelven kell az írásműben az első alkalommal feloldani lábjegyzetben.
 • Minta: WFP – (World Food Program – ENSZ Világélelmezési Programja) 

Bibliográfiával szembeni követelmények

 • tartalmazza az írásmű elkészítéséhez felhasznált irodalom jegyzékét betűrendben, 
 • tartalmazza az internetes anyagok jegyzékét a letöltés idejével.
 • A közlésre nem került kéziratot csak az adott naptári év végéig őrizzük meg, vissza nem küldjük, azonban a szerző felé jelezzük, ha megjelentetésére nem kerül sor.