Szerkesztőbizottság és szerkesztőség

MAGYAR RENDÉSZET – A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA

 

Felelős szerkesztő: Dr. NÉMETH Zsolt
Olvasószerkesztő: BALLA Zsófia
Szerkesztőségi titkár: VISKINÉ TORNYOS Gabriella
Alapító felelős szerkesztő: Dr. SZAKÁCS Gábor

Szerkesztő bizottság elnöke: Dr. habil. BODA József nb. vezérőrnagy (nyá.) dékán
Alapító szerkesztőbizottsági elnök: Prof. Dr. BLASKÓ Béla PhD/CSc r. vezérőrnagy, intézetvezető egyetemi tanár
Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke: Dr. KATONA Géza ny. r. dandártábornok, az MTA doktora, egyetemi tanár

Dr. habil. BARABÁS A. Tünde osztályvezető, Országos Kriminológiai Intézet, intézetvezető egyetemi docens, NKE RTK

Dr. DÁNOS Valér CSc, ny. r. vezérőrnagy, főigazgató, OKTF

Dr. habil. FANTOLY Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár, NKE RTK

Prof. Dr. FARKAS Ákos CSc, egyetemi tanár, dékán, ME ÁJK

Dr. FELKAI László közigazgatási államtitkár, BM

Dr. habil. FENYVESI Csaba egyetemi docens, PTE ÁJK

Prof. Dr. FINSZTER Géza, az MTA doktora, egyetemi tanár ELTE ÁJK

Dr. JANZA Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az MRTT főtitkára

Prof. Dr. KARSAI Krisztina intézetvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK

Prof. Dr. MEZEY Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE

Dr. MADAI Sándor tanszékvezető egyetemi docens, DE ÁJK

Dr. FIALKA György elnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Prof. Dr. SALLAI János tanszékvezető egyetemi tanár, NKE RTK