Impresszum

MAGYAR RENDÉSZET – A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA

Kiadó: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó
A kiadásért felel: Petró Ildikó ügyvezető
Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Kapcsolat: kiado@uni-nke.hu, +36 30 426 6116
Web: www.dialogcampus.hu, www.uni-nke.hu
Nyomdai munkák: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó


 

Megjelenik évente hat alkalommal.
ISSN 1586-2895 (nyomtatott)
ISSN 1787-050X (online)