Szerzőink figyelmébe

Kedves Leendő Szerzőnk!

A Hadtudományi Szemle Szerkesztő Bizottsága arra törekszik, hogy megfeleljen a hazai és nemzetközi orgánumokkal szembeni elvárásoknak, ezért a beküldött kéziratokkal szemben az alábbi szempontokat kérjük figyelembe venni.

1. A Hadtudományi Szemle című „B” kategóriás folyóirat magyar és angol nyelven fogad be tanulmányokat. Az idegen nyelvű cikkek nyelvi lektoráltatása a szerző kötelessége!

2. A kéziratot elektronikusan kell beküldeni a szerkesztőségbe a hadtudomanyiszemle@uni-nke.hu e-mail címre (Dr. habil. Szelei Ildikó főszerkesztő címére).

3. Minden kézirathoz mellékelni kell a kitöltött „Szerzői nyilatkozat - copyright űrlap-ot, amelyet a felelős szerzőnek kell aláírnia (eredeti aláírás) és kinyomtatva személyesen vagy postán kell eljuttatni a szerkesztőségbe!

Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. „A” épület IV. emelet 415-ös irodába, vagy postai úton a H-1581 Budapest, Pf.: 15., Hadtudományi Szemle címre lehet eljuttatni.

4. A lap lehetőséget biztosít maximum 20-40.000 karakter (10-20 oldal) terjedelemben ― a rovatoknál megnevezett témakörökben ― tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére. A megadott karakterszám/terjedelem feletti cikkek nem kerülnek megjelentetésre.

5. A cikkhez mellékelni kell (lásd a szöveg végén 2. sz. melléklet):

  • a cikk angol nyelvű címét (idegen nyelvű cikk esetében a magyar nyelven);
  • maximum 6–12 soros rezümét (abstract) magyar és angol nyelven;
  • 3–5 kulcsszót magyar és angol nyelven;
  • intézményi kötődés feltüntetése;
  • e-mail cím;
  • a lábjegyzetben szerepelnie kell a szerző ORCID-azonosítójának. Az ORCID-azonosító a szerzők állandó webes azonosítására szolgál.

Az azonosítót az orcid.org-on lehet kérni, a regisztráció kb. 3 percet vesz igénybe.

6. A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket – formailag megfelelő – lektoráltatja és a lektori vélemények alapján fenntartja a jogot, hogy a megjelenésre alkalmatlannak ítélt kéziratokat ― indoklás nélkül ― nem közli. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, továbbá nem őrzi meg. A cikkek leadási határideje: folyamatos (megjelenés: negyedévenként).

7. A hivatkozás, forrásmegjelölés nélküli kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogadja el! Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepeljenek, amelyeket a szerző a szövegben lehivatkozott. (Szabályos hivatkozás lásd: 1. sz. melléklet)

8. Amennyiben a szövegben ábra és táblázat is található, azok alatt is fel kell tüntetni a forrást, amennyiben saját szerzemény: Forrás: saját készítés vagy saját számítás. Az ábrákat, képeket stb. külön fájlban is meg kell küldeni! Rossz minőségű képet, illusztrációt nem tudunk a folyóiratban leközölni.

9. A szerkesztőbizottság a szerző(k)től máshol még meg nem jelentetett, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásművet vesz át közlésre. A kéziratokban szereplő idézetek hivatkozási adatelemei feleljenek meg az 1999. évi LXXVI. Szerzői jogról szóló törvény, valamint a Bibliográfiai Hivatkozások MSZ ISO 690. szabvány előírásainak.

10. A megjelentetésre szánt anyagok csak nyílt (nem minősített) információkat, valamint adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

11. A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem fizet.

További segítség a kézirat benyújtásához: 29-166 vagy 29-319

Az újság elérhetősége: http://epa.oszk.hu/02400/02463)

 

Nemzetközi azonosítószám: ISSN 2060-0437

Az ISSN adatbázis online változata folyamatosan frissítve hozzáférhető a párizsi ISSN Nemzetközi Központ szerverén:http://www.issn.org ; http://portal.issn.org

A hivatkozas szabalyai
PDF letöltése
A kézirat benyújtásának formai követelményei
PDF letöltése