Aktuális szám

HADTUDOMÁNYI SZEMLE

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának elektronikus (online) megjelenésű tudományos folyóirata

HU ISSN 2060-0437

X. évfolyam, 4. szám, 2017

A szerkesztőbizottság elnöke: DR. HABIL. JOBBÁGY ZOLTÁN EZREDES,

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

Főszerkesztő: DR. HABIL. SZELEI ILDIKÓ ALEZREDES,

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

Főszerkesztő-helyettes: NYÁRI ÉVA,

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

Internetes elérhetőség:

http://hadtudomanyiszemle.uni-nke.hu

 

Szerkesztőség: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hadtudományi Szemle

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

 

Levelezési cím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hadtudományi Szemle

1581 Budapest, Pf.: 15.

 

E-mail: hadtudomanyiszemle@uni-nke.hu

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Elnök:Dr. habil. Jobbágy Zoltán ezredes

Tagok:Dr. habil. Szelei Ildikó alezredes Nyári Éva

Dr. Forgács Balázs százados Dr. Ujházy László alezredes Dr. Hettyey András

Dr. Miroslav Kelemen ny. dandártábornok (Szlovákia)

Dr. Pavel Bučka (Szlovákia)

Dr. Pavel Nečas ezredes (Szlovákia) Dr. habil. Molnár Anna

 

Kiadó:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

 

HADMŰVÉSZET

BÁTHY SÁNDOR:

 A logisztikai támogatás integrációjának szükségessége és lehetősége a különleges jogrend időszakában

FARKAS SÁNDOR:

ISIL – A legsikeresebb terrorista szervezet I.

FORRAY LÁSZLÓ:

 Túlélés alapjai mérsékelt égövi viszonyok között IV

GÖNCZI GERGELY:

The Environmental and Ecological Examination of the Life Cycles of Operations, the Emerginig Challenges in International and National Practice

JOBBÁGY ZOLTÁN:

 David Galula és a felkelés ellenes műveletek elmélete és gyakorlata francia megközelítésben

KOMJÁTHY LAJOS JÓZSEF:

Experiences, Methods and Pecularities of Training of Law Enforcement Organizations of Young Democratic States During Peace Operations

KRAJNC ZOLTÁN – CSENGERI JÁNOS:

 A légierő képességei a hibrid fenyegetésekkel szemben

MUKHWINDER KAUR:

 Mother of Nations and Kali’s Daughters: An Empirical  Study  on  Amazon Dahomey Warriors and Indian Queen Warriors

NÉGYESI IMRE:

 A mesterséges intelligencia és a hadsereg III

 

BIZTONSÁGPOLITIKA

BARTHA-RIGÓ MÁRTA:

 A terrorizmus definíciójának hiánya és a felmerülő emberi jogi kérdések/p>

HETTYEY ANDRÁS:

 Németország Közel-Kelet politikája érdekek és értékek útvesztőjében

MÓZES AMBRUS:

 Politikai erőszak és terrorizmus a XIX. századi Amerikai Egyesült Államokban

REMEK ÉVA:

 Az EBESZ válságkezelő tevékenysége (intézmények, működési elv, eredmények) különös tekintettel a válságkezelés elméleti és fogalmi hátterére

SZILÁGYI GÁBOR:

The Objectives of China and Japan in Regional Processes in Southeast Asia

TÓTH ANDRÁS:

Future Information Security Threats tot he Defense Sector

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

JUHÁSZ PÁL BALÁZS:

 Jeruzsálem stratégiai szerepe az Ószövetség történeti könyveiben

KÁLLAI KRISZTINA:

 Az emberkereskedelem elleni tevékenységet támogató Barrier-modell

 sajátosságai

LAKATOS PÉTER:

Logistics Performance of Hungary I.

NÉMETH GYULA:

 A „Debalcevói katlan” kialakulásának történeti áttekintése a harcoló felek

 szemszögéből

ORBÓK ÁKOS:

 A városok demográfiai változásainak hatása a társadalomra I

PETRUSKA FERENC:

 Rekonverzió nemzetközi szabályozása

 

SINAN GECI:

Violent  Religious   Extremism  in  Kosovo: from a Religious Tolerant Society to an ISIS Contributor./p>

UJHÁZI LÓRÁND:

 A libanoni keresztények biztonsági helyzete

 

ÁLTALÁNOS

BALLA JÓZSEF:

 Határforgalom-ellenőrzés és úti okmány hamisítás 1996-2004 között

BALOGH REGINA:

 Ultrakönnyű sportrepülőgépek balesetének vizsgálata

HORVÁTH LÍVIA:

 Táplálkozási ajánlások a haderő számára hazánktól eltérő éghajlaton

KANYÓ MÁRIA – LŐWI ILDIKÓ:

 Napaink migrációs-demográfiai kölcsönhatásai és az Európai Uniós szabad munkaerőáramlás az EU-28-ban

KOVÁCS ISTVÁN:

 Pornográfia vagy prostitúció, esetleg mindkettő?

KUN SZABÓ ISTVÁN:

 A brit tartalékos rendszer

MÁTYÁS SZABOLCS:

 Magyarország általános bűnözésföldrajzi helyzete

MÉSZÁROS GÁBOR:

 Pest megye baleseti adatainak elemzése

SZABÓ SZILVIA – VARJASI GÁBOR:

 Tudásmenedzsment a közszolgálatban

SZÉP FERENC:

A hazánkat érintő illegális migráció és az embercsempészet nyomozása

TÓTH GYÖRGY:

Actual Issues of Determination of Death and Examination of the Dead on the Scene of Major Accidents and Catastrophes

 

FÓRUM

MÁTÉS TAMÁS:

 Az „Egy Övezet – Egy Út” kínai stratégia történelmi háttere, geopolitikai tartalma és jelentősége Közép-Európa, valamint Magyarország számára

hsz_2017_4_szam.pdf
PDF letöltése