Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága tagjai

A Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága összetételét és megválasztását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 38/A. §-a határozza meg.

A Szenátus a Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága tagjaként 2016. október 26-i hatállyal, 2018.október 26-i szóló mandátummal az alábbi személyeket választotta meg:

 

A Bizottság hivatalból tagja:

Prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, egyetemi tanár, DSc
Tudományos rektorhelyettes, a DSZÜB elnöke

 

A Bizottság választott tagjai:

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy
Rendészettudományi Doktori Iskola

Baráth Noémi Emőke
Rendészettudományi Doktori Iskola (doktorandusz)

Dr. Hornyacsek Júlia alezredes
Katonai Műszaki Doktori Iskola

Kretz András r. zászlós
Katonai Műszaki Doktori Iskola (doktorandusz)

Dr. Boda Mihály
Hadtudományi Doktori Iskola

Kállai Krisztina
Hadtudományi Doktori Iskola (doktorandusz)

Dr. Belényesi Emese
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Fási Csaba
Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (doktorandusz)