Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján 2009. július 1-jével kezdte meg működését a hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott Magyar Tudományos Művek Tára (továbbiakban: MTMT). 
Az MTMT a kutatók és kutató szervezetek által készített tudományos művek és szellemi alkotások bibliográfiai adatbázisa. 
Célja, hogy az egyéni és intézményi tudományos és más szellemi alkotások nemzeti adatbázisa legyen, ami forrásként szolgál a hiteles tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz, valamint a tudományos teljesítmény értékeléséhez. 
A sok célra hasznosítható adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. 

2014-re befejeződik a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése (MTMT2) elnevezésü programja. 
A rendszer már jelenleg is biztosítja, nem teljes funkcionalitással, a hazai felsőoktatási intézmények, főhivatású tudományos (akadémiai), valamint más kutatóhelyek tudományos tevékenységének megjelenítését. A projekt végére országos kiterjedésűvé válik az adatbázis használata. 

Regisztráció vagy belépés az adatbázisba! 
Keresés az adatbázisban! 

Az MTMT működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 33/2012 Rektori utasítás szabályozza. 
Egyetemünkön az MTMT működtetésének szakmai felügyeletét az Egyetemi Központi Könyvtár látja el. 
Az Egyetem által delegált képviselők Az adattárban regisztrált személyek maguk töltik fel publikációikat és karonként adminisztrátor segíti a szerzők munkáját. 

Regisztráció módjai: 
1. az MTMT oldaláról 
2. a csatolt dokumentumban megadott intézményi adminisztrátorok segítségével közvetlenül 
A regisztráció során fontos, hogy a szerző az NKE-n belül a pontos szervezeti egységet jelölje meg (kar, intézet), doktoranduszok esetében pedig fontos a megfelelő doktori iskola kiválasztása, nem csak a kar megjelölése. 
A bevitt publikációk hitelesítését és validálását az Egyetemi Központ Könyvtár kijelölt munkatársai végzik. 

Az MTMT honlapján elérhető segédletek: 
Útmutatók 
A felvitelt (besorolást) megkönnyítő segédlet: (jelleg-típus besorolás) 

Adminisztrátoraink a következő témákban tudnak segítséget nyújtani 
- listában nem talált kiadó, ország, város, valamint új folyóirat felvitele 
- új jelszó kiküldése 
- intézményen belül részleg váltása 
- név után (zárójelben) szereplő szakterület módosítása 
- besorolások módosítása 

Konzultációs lehetőségek 
Egyetemünk oktatói számára csoportos képzési alkalmakat és személyes konzultációs lehetőséget is biztosítunk. 
Jelentkezésüket az alábbi e-mail címre várjuk: margit.istvan@uni-nke.hu 

Az intézményi adminisztrátorok listája itt tekinthető meg.

Az Egyetem által delegált képviselők


Központi szám: +36 (1) 432-9000 / mellék (táblázatban szereplő 5 jegyű szám) 

Intézményi megbízott
Sörény Edina NKE EKKL főigazgató 29-099
városi: 432-9089
soreny.edina@uni-nke.hu
Program Tanács tagja
Dr. Orosz Ágnes ÁKK kari könyvtárigazgató 20136
városi: 432-9271
orosz.agnes@uni-nke.hu
Bibliográfiai Szakbizottság tagja
Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna HHK kari könyvtárigazgató 29-216 horvathne.toth.zsuzsanna@uni-nke.hu
Információ-Technológiai Szakbizottság tagja
Bencze László informatikus 29-215 bencze.laszlo@uni-nke.hu
Intézményi adminisztrátor
Margit István könyvtáros 29-214 margit.istvan@uni-nke.hu