Elektronikus jegyzetek

2012 előtt készült jegyzetek az E-jegyzetek, E-tankönyvek repozitóriumában érhetők el! 

A jelszóval védett dokumentumok az arra jogosultak számára, csak NKE-s oktatók, kutatók, hallgatók számára tekinthetők meg.

A dokumentumra klikkelve felugrik egy bejelentkező lap, ahol a felhasználónév a Neptunban is használt kód a hallgatók részére, a NKE-s oktatók, kutatók pedig a Novell accountjukkal léphetnek be.

Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga jegyzetek elérhetősége teljes szövegben

Almásy Gyula, Boros Anita, Cserny Ákos, Csuth Sándor, Hazafi Zoltán, Horváth Attila, Juhász Lilla Mária, Karácsonyiné Borbás Beatrix, Müller György, Nemeslaki András, Péterfalvi Attila, Szalai András, Tóth Norbert, Tózsa István, Török Tamás Pál, Kádár Krisztián Közigazgatási alapvizsga
Hajas Barnabás, Takács Albert, Temesi István Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. I. modul: A központi állami szervek rendszere
Gáva Krisztián, Téglási András Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek
Lentner Csaba Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. III. modul: Általános államháztartási ismeretek
Hazafi Zoltán, Kiss Sándor, Pallai Éva, Szakács Gábor Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. IV. modul: Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek
Bathó Ferenc, Horváth Péter, Horváth Zoltán, Mohay György Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. V. modul: Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere
Linder Viktória, Temesi István Közigazgatási szakvizsga. Államigazgatás
Boros Anita, Imre Miklós, Kovács Éva Margit, Kristó Katalin, Lentner Csaba, Mikó Zoltán Közigazgatási szakvizsga. Gazdasági igazgatás
Back András, Horváth István, Kladek András, Kuti Ferenc, Mihajlov Dobromir, Précsényi Árpád Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat
Barabás Zoltán, Bekényi József, Csóka Gabriella, Maiyalehné Gregóczki Etelka, Papp Emese, Szendi-Stenger Hajnalka, Számadó Róza Zsuzsanna Közigazgatási szakvizsga. Önkormányzati igazgatás
Lentner Csaba Pénzügyi és költségvetési igazgatás
Baróthy Zoltán, Csuth Sándor, Gellér Helga, Kökényesi József, Márkus Györgyi, Palotai Dániel, Pócsi Anikó, Révész Balázs, Szántai Adrienn, Temesi István Ügykezelői alapvizsga

A közös modulos jegyzetek elérhetősége teljes szövegben

Figyelem! Az alábbi táblázatban az oszlopok tetején található keresőmezők segítségével tudja szűkíteni a listát, ill. pontos keresést végezni.

C Cserny Ákos:
(szerkesztő)
Alkotmányjog
(Csatlós Fruzsina, Hautzinger Zoltán, Kaiser Ferenc, Lőrincz Beáta, Molnár Anna, Resperger István)
C Czuprák Ottó: Vezetés- és szervezéselmélet
E Egedy Gergely:
(szerkesztő)
Bevezetés a politológiába
(Egedy Gergely, Gellén Márton, Szentpéteri Nagy Richard)
F Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer
G Gazdag Ferenc: A biztonsági tanulmányok alapjai
G Gazdag Ferenc:
(szerkesztő)
Magyar kül-, biztonság- és védelempolitikai dokumentumok 1990-2012
G György István:
(szerkesztő)
Közszolgálati életpályák
(György István, Hazafi Zoltán, Horváth Attila, Juhász Lilla, Kis Norbert, Linder Viktória)
H Hazafi Zoltán:
(szerkesztő)
Közszolgálati életpályák
(György István, Hazafi Zoltán, Horváth Attila, Juhász Lilla, Kis Norbert, Linder Viktória)
K Kiss Zoltán László:
(szerkesztő)
Bevezetés a szociológiába 
(Kiss Zoltán László, Krizbai János, Tarján Gábor, Tóth Szilvia)
K Kobolka István:
(szerkesztő)
Nemzetbiztonsági alapismeretek
(Bagi József, Balogh Péter, Bálint László, Bebesi Zoltán, Boda József, Bucsek Gábor, Dezső Lajos, Dobák Imre, Dávid Ferenc, Eperjes Krisztián, Fazekas Géza, Hegedűs Tamás, Kis-Benedek József, Kovács Zoltán András, Kurucz Krisztina, Pappné Dr. Kovács Judit, Regényi Kund Miklós, Resperger István, Sors László, Szabó Károly,Urszán József, Vida Csaba)
K Kovács Gábor: Vezetés- és szervezéselmélet
L Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan
L Lentner Csaba: Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás (Közpénzügyek és államháztartástan II.)
P Patyi András:
(szerkesztő)
Államtan és a magyar állam szervezete
(Balogh-Békesi Nóra, Balogh Zsolt, Cserny Ákos, Fejes Zsuzsanna, Gellén Márton, Halász Iván, Takács Albert, Temesi István, Téglási András, Tóth Norbert, Tóth Zoltán József)
P Pohl Árpád:
(szerkesztő)
Közszolgálati logisztika 
(Báthy Sándor, Bukovics István, Potóczki György, Lakatos Péter, Németh Gyula, Szászi Gábor, Tollár Tibor)
S Schweickhardt Gotthilf: Katasztrófavédelmi igazgatás
S Szászi Gábor:
(szerkesztő)
Közszolgálati logisztika 
(Báthy Sándor, Bukovics István, Pohl Árpád, Potóczki György, Lakatos Péter, Németh Gyula, Tollár Tibor)
S Szendy István: Hadelmélet és katonai műveletek Első kötet (A katonai műveletek elmélete és gyakorlata)
S Szendy István: Hadelmélet és katonai műveletek II. rész (Társadalom és hadügy)
T Téglási András:
(szerkesztő)
Államtan és a magyar állam szervezete
(Balogh-Békesi Nóra, Balogh Zsolt, Cserny Ákos, Fejes Zsuzsanna, Gellén Márton, Halász Iván, Takács Albert, Temesi István, Téglási András, Tóth Norbert, Tóth Zoltán József)
T Temesi István:
(szerkesztő)
A közigazgatás funkciói és működése
(Gellén Márton, Patyi András, Péterfalvi Attila, Révész Balázs, Szalai András, Takács Albert, Temesi István)

ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel pályázat keretében készült jegyzetek


Figyelem! Az alábbi táblázatban az oszlopok tetején található keresőmezők segítségével tudja szűkíteni a listát, ill. pontos keresést végezni.

ABC
(szerző/szerkesztő szerint)
Szerző/Szerkesztő Cím
A Ambrusz József: Rendvédelmi ismeretek
A Auer Ádám: Corporate governance
(állami részvétellel működő gazdálkodó szervezetek)
B Belényesi Emese: Változásmenedzsment a közigazgatásban
B Bende Zsófia:
(szerkesztő)
Összehasonlító alkotmányjog
(Fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből)

(Halász Iván, Horváth Attila, Schweitzer Gábor, Szalai András, Takács Albert, Téglási András)
B Besenyei Mónika: Felelős gazdálkodás: A fenntarthatóság gazdálkodási vonatkozásai
(Bukovics István, Földi László, Rakonczai Éva)
B Besenyei Mónika: Zölden és takarékosan: Környezetbarát üzemeltetés és (köz)beszerzés
(Bukovics István, Földi László, Reith András)
B Besenyei Mónika: Fenntartható humánpolitika
(Bukovics István, Földi László)
B Besenyei Mónika: Zöld-beszéd: Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról
(Bukovics István, Földi László)
B Bognár László: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya ( jegyzet a közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzés Közszolgálati jog II. című tárgyához) /73 - 152 oldal/
B Bokodi Márta: Kiválasztási és interjútechnikák
B Bokodi Márta: Munkavégzési rendszerek (Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban)
(Szakács Gábor)
B Bukovics István: Zölden és takarékosan: Környezetbarát üzemeltetés és (köz)beszerzés
(Besenyei Mónika, Földi László, Reith András)
B Bukovics István: Felelős gazdálkodás: A fenntarthatóság gazdálkodási vonatkozásai
(Besenyei Mónika, Földi László, Rakonczai Éva)
B Bukovics István: Fenntartható humánpolitika
(Besenyei Mónika, Földi László)
B Bukovics István: Zöld-beszéd: Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról
(Besenyei Mónika, Földi László)
B Bukovics István: A fenntartható közigazgatás elmélete
C Christián László:
(szerkesztő)
A magánbiztonság elméleti alapjai
(Christián László, Márton András, Márton Mária, Mészáros Bence)
C Christián László:
(szerkesztő)
Személy- és vagyonvédelem
(Dénes József, Farkas Johanna, Gidófalvy Ildikó, Kárpáti Gábor, Kovács Sándor, Mándi Tibor, Mészáros Bence)
C Christián László:
(szerkesztő)
Létesítményvédelem
(Fialka György, Kovács Sándor, Márton András, Márton Mária)
C Cserny Ákos:
(szerkesztő)
Határtalan választások (Tanulmányok a külhoni állampolgárok választása témakörében)
(Bodnár Eszter, Cserny Ákos, Halász Iván, Horváth Attila, Kovács László Imre, László Róbert, Orbán Balázs András, Pál Gábor, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Skuta Vivien, Temesi István, Téglási András)
C Csiki Tamás:
(szerkesztő)
Magyar biztonságpolitika 1989-2014
(Berzsenyi Dániel, Németh Bence, Szabó László, Szenes Zoltán, Tálas Péter, Türke András, Varga Gergely)
C Csiki Tamás: A nem integrált társadalmi rétegek problémáinak biztonságiasítási törkevései - különös tekintettel a romákra
C Czene Gréta: Az Európai Unió konfliktus- és válságkezelő intézményrendszere, valamint gyakorlati alkalmazásai
D Dobák Imre:
(szerkesztő)
A nemzetbiztonság általános elmélete
(Ádám László, Béres János, Boldizsár Gábor, Dobák Imre, Dsupin Ottó, Héjja István, Kállai Attila, Kenedli Tamás, Kis-Benedek József, Kónya József, Kovács Zoltán, Lakatos László, Regényi Kund Miklós, Száraz György, Tóth Csaba Mihály, Suba Ferenc, Vida Csaba)
D Dobák Imre: A magyar rádióelhárítás nemzetközi együttműködésének története (1955-1990) 
(Endrődi Ferenc)
D Dobor József: Iparbiztonság fizikai és kémiai alapjai
E Endrődi Ferenc: A magyar rádióelhárítás nemzetközi együttműködésének története (1955-1990) 
(Dobák Imre)
F Feik Csaba:
(szerkesztő)
Magyarország helyi önkormányzatai
(Balogh Gábor, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Májerné Tábit Renáta, Lamperth Mónika)
F Finszter Géza: Rendészetelmélet
F Finszter Géza: A rendőrség joga
F Földi László: Zölden és takarékosan: Környezetbarát üzemeltetés és (köz)beszerzés
(Besenyei Mónika, Bukovics István, Reith András)
F Földi László: Felelős gazdálkodás: A fenntarthatóság gazdálkodási vonatkozásai 
(Besenyei Mónika, Földi László, Rakonczai Éva)
F Földi László: Fenntartható humánpolitika
(Besenyei Mónika, Bukovics István)
F Földi László: Zöld-beszéd: Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról
(Besenyei Mónika, Bukovics István)
F Földi László: Környezetbiztonság
(Halász László)
G Gárdonyi Gergely:
(szerkesztő)
Módszertani útmutató 1.
(bűnügyi technikusok részére) 

(Angyal Miklós, Bozó Csaba, dr. Gárdonyi Gergely, dr. Kricskovics Antal, Nagy Tivadar, dr. Petrétei Dávid, Volarics József)
G Gárdos-Orosz Fruzsina:
(szerkesztő)
Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon
(Chronowski Nóra, Cserny Ákos, Erdős Csaba, Fröhlich Johanna, Gárdos-Orosz Fruzsina, Halász Iván, Herbert Küpper, Paczolay Péter, Pap András László, Petrétei József, Sólyom Péter, Szalai András, Szente Zoltán, Takács Albert, Téglási András, Zsugyó Virág)
G Görbe Attiláné Zán Krisztina: Migráció - előítélet - idegenellenesség: előítélet-kutatás a belügyi ágazatban
H Haig Zsolt: Elektronikai hadviselés
(Kovács László, Ványa László, Vass Sándor)
H Halász Iván:
(szerkesztő)
Összehasonlító alkotmányjog
(Fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből)

(Halász Iván, Horváth Attila, Schweitzer Gábor, Szalai András, Takács Albert, Téglási András)
H Halász Iván: Az állam összeomlása és újjáépítése
H Halász Iván: A közép-európai alkotmányok születése és identitása (1989–2012)
H Halász László: Környezetbiztonság
(Földi László)
H Halmos Szilvia: Munkajog
(Petrovics Zoltán)
H Hautzinger Zoltán:
(szerkesztő)
A migráció elmélete
(Hautzinger Zoltán, Hegedüs Judit, Klenner Zoltán)
H Holndonner Hermann: A Magyar Honvédség összhaderőnemi felderítő rendszere működésének elemzése
H Hornyacsek Júlia: A tudományos kutatás elmélete és módszertana
H Horváth Attila:
(szerkesztő)
Magyar állam- és jogtörténet
(Barna Attila, Horváth Attila, Máthé Gábor, Tóth Zoltán József)
H Horváth Attila:
(szerkesztő)
A Benes-dekrétumok az Európai Parlamentben
(Gyeney Laura, Horváth Attila, Korom Ágoston, Mészáros Anikó, Raisz Anikó, Rezsőházy Rudolf)
H Horváth Tibor:
(szerkesztő)
A honvéd és a harcászati szintű kis alegységek (raj és szakasz szintű kötelékek) általános harcászati gyakorlati felkészítése
(Haáz Áron, Kocsi János Gyula, Magyar István)
K Kaiser Tamás:
(szerkesztő)
Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás - nemzetközi és európai dimenziók
(Gellén Márton, Kaiser Tamás, Kis Norbert, Kiss Norbert, Nyikos Györgyi, Torma András, Váczi Péter)
K Kádár Krisztián:
(szerkesztő)
Good governance (international dimensions)
(Gellén Márton, Kaiser Tamás, Kis Norbert, Kiss Norbert, Nyikos Györgyi)
K Kiss Petra:
(szerkesztő)
NATO partnerség 2014
(a szövetségi partnerségi programok múltja, jelene és jövője)

(Benes Károly, Fucsku Sándor, Gelsei András, Kiss Petra, Mártonffy Balázs, Molnár Anna, Siposné Kecskeméthy Klára, Zsolt Melinda)
K Klotz Péter: Integritás az emberi erőforrás gazdálkodásban
K Korom Ágoston:
(szerkesztő)
A Benes-dekrétumok az Európai Parlamentben
(Gyeney Laura, Horváth Attila, Korom Ágoston, Mészáros Anikó, Raisz Anikó, Rezsőházy Rudolf)
K Kovács László: Elektronikai hadviselés
(Haig Zsolt, Ványa László, Vass Sándor)
K Kozáry Andrea:
(szerkesztette és összeállította)
A rendészeti munkában felhasználható vallási és etnikai ismeretek
(etnoszociográfia)

(Valcsicsák Imre (szerkesztette és összeállította))
K Krajnc Zoltán: Az összhaderőnemi elmélet és gyakorlat evolúciója, hatása a légi hadviselési doktrínákra
K Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése
(Muha Lajos)
K Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságáról vezetőknek
(Muha Lajos)
K Kristó Katalin: Szociálpolitika, szociális jog (Tananyag a Közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzési szak hallgatói számára)
L Linder Viktória : Nemzetközi trendek a közszolgálatban (Jogi szabályozás és emberi-erőforrásgazdálkodási megoldások)
M Madarász Viktor: Informatika a közszolgálati emberi erőforrás gazdálkodásban
M Májerné Tábit Renáta: A közvetlen hatalomgyakorlás a helyi önkormányzatoknál, különös tekintettel a helyi népszavazásra
M Mandák Fanni: Az olasz politikai rendszer prezidencializációjának intézményesülése a végrehajtó hatalom szintjén
M Marján Attila:
(szerkesztő)
European economic and monetary integration
(Buzás-Németh Anita, Czene Katalin, Hetényi Géza, Kátai Anikó, Marján Attila, Mocsáry Péter, Tóth Szabolcs)
M Miatovics Márta: Shadow coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban
M Muha Lajos: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése
(Krasznay Csaba)
M Muha Lajos: Az elektronikus információs rendszerek biztonságáról vezetőknek
(Krasznay Csaba)
N Nemeslaki András:
(szerkesztő)
ICT Driven Public Service Innovation
(Comparative Approach Focusing on Hungary)

(Csótó Mihály, Robert Imre, Krasznay Csaba, Merkovity Norbert, Molnár Szilárd, Monda Eszter, Nemeslaki András, Ocskay Gyula, Rab Árpád, Wolf Rauch, Sasvári Péter, Stella Major, Szádeczky Tamás)
N Nemeslaki András:
(szerkesztő)
E-közszolgálat fejlesztés
(Elméleti alapok és tudományos kutatási módszerek) 

(Blaskovics Bálint, Cser László, Csetényi Arthur, Futó Iván, Hajnal György, Illéssy Miklós, Király András, Klimkó Gábor, Kovács László, Kő Andrea, Krasznay Csaba, Makó Csaba, Nemeslaki András, Pintér Róbert, Dr. habil. Polyák Gábor, Racskó Péter, Szádeczky Tamás, dr. Szőke Gergely László, Z. Karvalics László)
P Padányi József: Az éghajlatváltozás és a katonai erő viszonyrendszere a nemzetközi kutatások tükrében
P Palik Mátyás: Pilóta nélküli repülés: profiknak és amatőröknek
(Békési Bertold, Bottyán Zsolt, Dunai Pál, Halászné dr. Tóth Alexandra, Makkay Imre, Palik Mátyás, Restás Ágoston, Wührl Tibor)
P Petró Csilla: Kompenzáció és javadalmazás a közszolgálatban
P Petró Csilla: Személyügyi szolgáltatások és személyügyi tevékenység a közszolgálatban
P Petrovics Zoltán: Munkajog
(Halmos Szilvia)
R Rakonczai Éva: Felelős gazdálkodás: A fenntarthatóság gazdálkodási vonatkozásai
(Besenyei Mónika, Bukovics István, Földi László)
R Reith András: Zölden és takarékosan: Környezetbarát üzemeltetés és (köz)beszerzés
(Besenyei Mónika, Bukovics István, Földi László)
R Rónay Miklós: Szervezetfejlesztés a közszolgálatban
S Sárosi Béla: Csoportépítés a közszolgálat működésében
S Schweickhardt Gotthilf: Nemzetközi katasztrófa-elhárítási jog
S Stréhli-Klotz Georgina: Közszolgálati életpályák (Emberi erőforrás áramlás)
(Szabó Szilvia)
S Svelta Erzsébet: Munkaügyi konfliktusok és rendezésük
S Svelta Erzsébet: Önismeret és együttműködés a közszolgálatban
S Szabó Szilvia: Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás
S Szabó Szilvia: Közszolgálati életpályák (Emberi erőforrás áramlás)
(Stréhli-Klotz Georgina)
S Szakács Gábor: Az emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztésének elméleti kérdései a magyar közszolgálatban
S Szakács Gábor: Közszolgálati teljesítménymenedzsment (A teljesítménymenedzsment humánfolyamata)
S Szakács Gábor: Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban (A stratégiai tervezés és a rendszerfejlesztés humánfolyamata)
S Szakács Gábor: Munkavégzési rendszerek (Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban)
(Bokodi Márta)
S Szalayné Sándor Erzsébet: A személyek jogállása az uniós jogrendben
S Szekendi Gyöngyvér: A hivatásos és a szerződéses katonák jogállása (Jegyzet a közszolgálati humánszervező szakirányú továbbképzés Közszolgálati jog II. című tantárgyához)
S Szendy István: Hadelmélet és katonai műveletek II. rész
(Társadalom és hadügy)
S Szente Zoltán:
(szerkesztő)
Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon
(Chronowski Nóra, Cserny Ákos, Erdős Csaba, Fröhlich Johanna, Gárdos-Orosz Fruzsina, Halász Iván, Herbert Küpper, Paczolay Péter, Pap András László, Petrétei József, Sólyom Péter, Szalai András, Szente Zoltán, Takács Albert, Téglási András, Zsugyó Virág)
S Szüsz Szilvia: Nagy-Britannia biztonság- és védelempolitikája
T Tálas Péter:
(szerkesztő)
Magyar biztonságpolitika 1989-2014
(Berzsenyi Dániel, Csiki Tamás, Németh Bence, Szabó László, Szenes Zoltán, Türke András, Varga Gergely)
T Tóth Attila: Biztonságtechnika
(Tóth Levente)
T Tóth Levente: Biztonságtechnika
(Tóth Attila)
T Török Gábor:
(szerkesztő)
Polgári jogunk alapvonásai
(Farkas Csaba, Gellén Klára, Papp Tekla, Péterfalvi Attila, Sárközy Szabolcs, Török Gábor)
V Valcsicsák Imre:
(szerkesztette és összeállította)
A rendészeti munkában felhasználható vallási és etnikai ismeretek
(etnoszociográfia)

(Kozáry Andrea (szerkesztette és összeállította))

ÁROP 2.2.22.     Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok részére

Szerző Cím
Simon Barbara, Tóth Ferenc A közszolgáltatások szervezése a változó gazdaságban
Budai Balázs, Simon Barbara Elektronikus-közigazgatási modernizáció
Holczreiter Marianna, Számadó Róza, Szilágyi Ildikó, Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment
Holczreiter Marianna, Papp Emese, Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás
Almásy Gyula, Belényesi Emese, Gáspár Mátyás Önkormányzati szervezetfejlesztés
Farkas Zsolt, Kónya László, Pusztai Adél, Simon Barbara, Tóth Ferenc, Tózsa István Az önkormányzat jogállása és döntési kompetenciája
Kaiser Tamás (szerkesztő) Helyi közpolitika
(Borcsek Barbara, Borka-Szász Judit, Hajnal György, Kaiser Tamás, Krenyácz Éva, Rosta Miklós)
Kónya László Ferenc, Pusztai Adél A helyi nemzetiségi önkormányzat működése, szervezése és a migráció kezelése
Kerekes Sándor, Marjainé Szerényi Zsuzsanna Helyi környezetpolitika
Számadó Róza Inkluzív önkormányzat
Puczkó László Településmarketing
Jószai Attila, Puczkó László Települési tervezés