Előfizetett adatbázisok

Akadémiai Kiadó Folyóiratai

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg.

A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető PDF formátumban.

Akadémiai Kiadó MERSZ

A Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása (MERSZ) ami alap- és referenciaművek folyamatosan bővülő elektronikus gyűjteménye.

Akadémiai Kiadó Orvosi Csomag

A NOTA alkalmazás segítségével az Akadémiai Kiadó magyar nyelvű orvosi folyóirataiban, illetve partnereink folyóirataiban kereshet. Jelenleg a következő folyóiratok és évfolyamok érhetőek el: Orvosi Hetilap 2007-től, Magyar Sebészet 2007-től, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2004-től, Lege Artis Medicinae 2009-2013, Ideggyógyászati Szemle 2009-2013, Hypertonia és nephrologia 2010-2013. Kereshet még az aktuális irányelvekben, és a PubMed-en elérhető folyóiratokban.

Akadémiai Kiadó Szótárai

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó nagyszótárait tartalmazza, kiegészítve szaknyelvi és magyar nyelvi szótárakkal. Az adatbázis tartalmazza például: az angol-magyar és magyar-angol nagyszótárt, Idegen szavak és kifejezések szótárát, az Európai Uniós terminológiai szótárakat, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai.

Arcanum Digitális Tudománytár

Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) az Arcanum prémium szolgáltatása, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjavát). Az oldalak letöltési lehetősége korlátozottan biztosított, egy menetben maximum 50 oldal tölthető le.

Britannica Academic Edition

A Britannica Academic Edition felsőoktatási intézmények számára készült. Megbízható kutatási alapot nyújt a hallgatóknak. A Britannica több ezer témakört mutat be részletesen, azzal a céllal, hogy további kutatásra, olvasásra buzdítsa használóit.

Tartalma több mint 15.000 új és átdolgozott cikk, több ezer táblázat és grafikon, több mint 5.000 új kép, illusztráció, több mint 300 új videó stb.

Britannica Image Quest

Az Image Quest a Britannica online képkönyvtára, több mint 2.000.000 jogtiszta képpel rendelkezik felsőoktatási használatra a világ legjobb gyűjteményeiből, mint például National Geographic, Getty Images, National History Museum és még sok más.

Cambridge University Press Journals

A Cambridge University Press online adatbázisa a megújult Cambridge Core felületen keresztül elérhető, egyszerre lehet keresni minden tudományterületen és címben, vagy szabadon böngészhetünk a csomagban lefedett témakörök listájában. A gyűjtemény több mint 300 teljes szövegű folyóiratot tartalmaz olyan témakörökben, mint például: antropológia, asztronómia, földtudományok, jog, kémia, matematika, művészet, pszichológia, vallás stb.

EBSCOhost

Az EBSCOhost a világ egyik leggyakrabban használt információforrása. Az EBSCO adatbázisok szolgáltatáson belül egy több folyóiratcikk-adatbázisból álló csomaghoz lehet hozzáférést kapni az EBSCOhost keresőrendszeren keresztül.

A 2017. évi előfizetői csomag tartalma:
Academic Search Complete

Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely több mint 5030 lektorált teljes szövegű folyóiratot tartalmaz. A teljes szövegeken kívül több mint 9900 folyóirat és összesen több mint 10 400 kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások stb. indexelését és referátumait foglalja magában. Az adatbázis PDF tartalma 1887-ig nyúlik vissza.

eBook Academic Subscription Collection

Az EBSCO Publishing első előfizethető e-könyvgyűjteménye, mely több mint 83.000 címet tartalmaz teljes szöveggel és a tudományos témakörök széles spektrumát fedi le az üzleti tudományoktól, a természettudományon, valamint a műszaki tudományokon át egészen a bölcsészettudományig.

ERIC

Az ERIC (The Educational Resource Information Center) egy amerikai országos pedagógiai információs rendszer, amely 2200 tömörítvény hivatkozásokkal bővített teljes szövegét, valamint közel 1000 oktatással kapcsolatos folyóirat referátumát és bibliográfiai adatait tartalmazza. Az Academic Search Premier használói közel 530, az ERIC-ben indexelt folyóirat cikkeinek teljes szövegéhez kapnak hozzáférést.

GreenFILE

A GreenFILE többek között a globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia és az újrahasznosítás témakörével kapcsolatos anyagokat tartalmaz.

International Security & Counter Terrorism Reference Center

Ez az adatbázis a biztonság, illetve a terrorizmus elleni védekezés gyakorlatilag valamennyi aspektusát felöleli, és részletes tájékoztatást nyújt az elemzési folyamatokról. Célja, hogy elősegítse a biztonsággal és terrorizmussal kapcsolatos kérdések általános megértését. Az ISCTRC átfogó, nyílt forráskódú hírszerzési forrást (Open Source Intelligence Resource) biztosít az elemzők, kockázatkezelő szakemberek és hallgatók számára.

Legal Source

A Legal Source kiváló forrás jogászok, tanárok, üzletemberek, jogi könyvtárosok és mindenki számára, aki joggal kapcsolatos tevékenységet végez és teljes szöveges anyagokat tartalmaz a világ legelismertebb tudományos jogi folyóirataiból.

Library, Information Science & Technology Abstracts

Az adatbázis (LISTA) több mint 500 alapvető folyóiratot, több mint 50 elsőrendű folyóiratot és 125 válogatott folyóiratot indexel, valamint könyveket, kutatási jelentéseket és előadásanyagokat.

MEDLINE

Az adatbázis tulajdonosa az amerikai National Library of Medicine, amely szakmailag irányadó orvosi információt szolgáltat az orvostudomány, a beteggondozás, a fogászat, az állatorvostudomány, az egészséggondozási rendszer, a preklinikai tudományok területéről.

HeinOnline

A HeinOnline angol nyelvű jogi dokumentumok kurrens és történeti adatbázisa. Az adatbázis több önálló részből áll, tartalmazza többek között a legtöbbet hivatkozott több mint 1900 jogi szakfolyóirat teljes szövegű gyűjteményét, elérhetővé teszi az Egyesült Államok bizonyos joganyagait, jogi dokumentumait.

A HeinOnline adatbázisban megtalálható a világ valamennyi országának alkotmánya eredeti nyelven és fordításban. Nemcsak az alkotmányok hatályos szövege kereshető, hanem az alkotmányok korábbi, történeti változatai is elérhetők, valamint a kapcsolódó jogszabályok, egyéb rendelkezések, illetve alkotmányjogi, alkotmánytörténeti tárgyú könyvek és szakcikkek.

JSTOR

A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne.

OECD iLibrary

A OECD iLibrary a nemzetközi szervezet online könyvtára. Ingyenes felületét és keresőjét bárki használhatja, ám az OECD könyvek, folyóiratok és statisztikák teljes szövegének megtekintése és letöltése csak előfizetők számára lehetséges. A felhasználók a szolgáltatás keretében számtalan témában gyűjthetnek információt az OECD által kiadott könyvekből, monográfiákból, éves jelentésekből és tanulmányokból (1998 óta megjelent kiadványok). Emellett 15 OECD folyóirat teljes szövege olvasható (pl. Financial Market Trends, Higher Education Management, OECD Economic Survey). Az OECD statisztikai adatbázisa szinte minden téren kínál adatokat és a felhasználók számára felajánlja azok exportálását is Excelbe, Beyond 20-20-ba és .csv formátumba.

ProQuest

A ProQuest teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisában több ezer szakfolyóirat mellett napilapok, műhelytanulmányok, doktori értekezések és más dokumentumtípusok is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig. Részletes ismertető és az elérhető aladatbázisok teljes listája itt található.

Ízelítő az elérhető aladatbázisokból:
e-law books‎ subcollection

Jogi témájú elektronikus könyvek.

ProQuest Criminal Justice‎

(1981 - napjainkig)  Kriminológia és büntető igazságszolgáltatás.

ProQuest Military Collection‎

Aeronautika és űrrepülés, védelem, nemzetvédelem, építőmérnöki tudományok, politikatudomány stb.

ProQuest Political Science‎ 

(1985 - napjainkig)  Nemzetközi kapcsolatok és politikatudomány.

Worldwide Political Science Abstracts‎ 

(1975 - napjainkig)  Nemzetközi politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok – folyóiratcikkek, könyvek, disszertációk és munkadokumentumok.

Science Direct

A Science Direct a SciVerse vezető teljes szövegű tudományos adatbázisa, amelyben megtalálhatók a természettudományi, az orvostudományi és a technológiai folyóiratok cikkei és könyvfejezetei, több mint 2.500 lektorált folyóiratból és 11.000 könyvből.

Érdekességek:
  • Folyóirat cikkek történelmi archívuma 1823-ig visszamenőek, a könyvek 1995 előtti tartalmakkal.
  • Személyre szabható keresési kritériumok mentéshez, szerkesztéshez, újrafuttatáshoz és a keresések kombinálásához.
  • A „Hivatkozva” (Cited by) eszközzel az összes Science Direct cikk felderítése, amelyben az adott cikket idézték
  • Célirányos keresést képi megjelenítésekhez (gráfok, táblázatok, videók, fotók stb.

Scopus

Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa a Scopus feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.

SpringerLink

SpringerLink Journals adatbázisában több mint 2500 folyóirat, valamint 22 600 protokoll érhető el – összességében 7 milliónál is több dokumentum, a legtöbb teljes szövegű eléréssel.

A kiadványok túlnyomó többsége angol nyelvű, kisebb részben német, a többi holland, francia és olasz nyelvű.

Taylor & Francis Group

Az adatbázisban a Taylor and Francis és a Routledge kiadók társadalomtudományi folyóiratai érhetők el teljes szövegben.  Kiemelten a politikatudomány, a biztonságpolitika, a hadtudomány és egyéb társadalomtudományok kutatóinak nyújt szakirodalmat a fenti kiadók könyveiből és egyéb forrásokból álló Social Science adatbázis.

Web of Science

A Web of Science (WoS) a világon a legismertebb és legjobban használt hivatkozási, illetve bibliográfiai adatbázis. Interdiszciplináris, heti frissítéssel közreadott anyagai a tudomány egész területére kiterjednek. Tudományos szempontok szerint rendszerez, lehetővé teszi a tudománymetriai méréseket és a szerzői hivatkozások feltárását.

Wiley Online Library

A Wiley Online Library a világ egyik legátfogóbb multidiszciplináris folyóirat gyűjteményével rendelkezik, magába foglal minden tudományterületet, úgymint élet- és orvostudomány, természettudományok, társadalomtudományok és bölcsészet. Portfóliójában több mint 6 millió cikket találhatunk 1400-nál több folyóiratból.