Német delegáció az NKE-n

A hamburgi Helmut Schmidt Egyetem (HSU) delegációja volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) vendége 2017. december 13-15 között. A delegációt Prof. Dr. Klaus Beckmann egyetemi tanár vezette, akit elkísért Dr. Martin Nassua nemzetközi igazgató.

A HSU alapításának az ötlete az akkori védelmi minisztertől, Helmut Schmidt-től származik. Az egyetemet azzal a céllal alapították, hogy a német Szövetségi Haderő (Bundeswehr) számára tiszteket képezzen. A képzés 1973-ban indult meg. Eredetileg csak a német haderő tisztjei és tisztjelöltjei tanulhattak az egyetemen, azonban 2002-től a HSU nagyon korlátozott számban civil hallgatókat is fogad. A hallgatói létszám mintegy 2.500 fő, a munkatársak száma 900 fő, ebből professzor nagyjából 90 fő.

A HSU négy egyetemi karral működik. A Villamosmérnöki Kar és Gépészmérnöki Kar mellett az egyetem rendelkezik egy Bölcsész- és Társadalomtudományi Karral, valamint egy Gazdaság- és Társadalomtudományi Karral. A karokon belül intézetek és tanszékek működnek. Az egyetemen az 1990-es évek elején / közepén két magyar tiszt is folytatott tanulmányokat és szerzett diplomát.

Hasonlóan az NKE-n folytatott gyakorlathoz – ahol a honvédtisztjelöltek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) hallgatójaként tanulnak, valamint az MH Ludovika Zászlóalj (MH LZ) katonájaként szolgálnak – a hamburgi egyetemen is van egy ezred szintű, ezredes által vezetett hallgatói tagozat. A tagozat tovább bontható három, a képzéseknek megfelelő zászlóalj szintű, alezredes által vezetett szaktagozatra, valamint szaktagozatonként hat-nyolc század szintű, százados által vezetett szaktagozat-csoportra.

A hasonlóságok mellett azonban számos eltérés is van. A hamburgi egyetem hallgatói polgári egyetemi végzettséget kapnak, képzésük trimeszterekben folyik, amely sokkal rövidebb képzési időt eredményez. Az egyetemi évek alatt nincs a magyarországival összevethető katonai szocializáció, alig van katonai kiképzés. A tagozat – szaktagozat – szaktagozat-csoport katonai szerepe szimbolikus, a benne szolgáló parancsnokok inkább tekinthetők mentoroknak, mint katonai vezetőknek. További lényeges különbség, hogy a hallgatók az egyetemi évek alatt előlépnek hadnaggyá és az utolsó évben már felavatott tisztként folytatják tanulmányaikat.

A tárgyalás során a német fél jelezte, hogy szeretne kétoldalú NKE – HSU megállapodást kötni. A magyar-német együttműködést megkönnyíti, hogy a delegációt vezető Prof. Dr. Klaus Beckmann maga is tanított az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen (ANNYE), sőt 2003-2006 között annak általános rektorhelyettese volt. A professzor jelenleg is témakiíró az ANNYE interdiszciplináris doktori iskolájában. Figyelembe véve a két fél kétoldalú együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó szándékát, a tárgyalás során a következő területek kerültek meghatározásra. Publikációs lehetőség biztosítása HSU oktatóknak az NKE folyóirataiban vagy közös folyóirat létrehozása (a HSU önálló folyóirattal nem rendelkezik), tematikus közös konferenciák megrendezése, konferencia kötet kiadása, egyéb tematikus közös kiadványok / tanulmánykötetek megjelentetése, oktatói mobilitás / ösztöndíj (szemeszter / oktatási év) kidolgozása, valamint kutatói mobilitás / ösztöndíj (szemeszter / oktatási év).

Prof. Dr. Klaus Beckmann az együttműködési lehetőségek feltárása után a HHK Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szak hallgatói részére tartott előadást.