Minőségügyi módszerek

Felkészülés az intézményi akkreditációra

Biztonságpolitikai Szakkollégium hallgatói felmérés

Egyetemi Minőségbiztosítási Értékelő- Elemző Rendszer

 

A minőségfejlesztést támogató EvaSys rendszerről

Az elmúlt másfél évben egyetemünk több megmérettetésen is részt vett. 2009-ben az akkreditáció, majd a Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat „akadályát” vettük sikerrel, ez évben pedig ismét pályáztunk a Felsőoktatási Minőségi Díjra.

Ehhez a munkához sok (fel)mérésre volt szükség, természetesen a megfelelő kiértékeléssel együtt. Mindez korábban hosszas folyamat volt, az adatok jelentős részének pedig nem elektronikus formában történt a rögzítése. Az elektronikusan történt adatrögzítések valamint az egy kampuszba koncentrálódás során jelentős adatvesztés következett be.

Az akkreditációra történő felkészülés során az egyetem vezetése felkeresett társegyetemeket, amelyek már teljesítették a követelményeket. Ekkor került a figyelmünk középpontjába a kimondottan a felsőoktatási intézmények részére kifejlesztett EvaSys rendszer és ezzel egy időben kereste meg egyetemünket a rendszert forgalmazó VSL kft. is.

Számunkra a legnagyobb problémát a papíralapú kérdőívek kitöltés utáni feldolgozása jelentette, mert a korábbi rendszer szerint hónapok alatt született meg az eredmény, amelyet még szervezeti egységenként összesíteni, tovább feldolgozni kellett. A megfelelő adatszolgáltatás érdekében a papíralapú működtetés alkalmazása ad statisztikailag jól értékelhető eredményt, mivel így lényegesen nagyobb a kitöltési hajlandóság, így ehhez a módszerhez ragaszkodtunk. Az EMÜBI és a szenátus elfogadta, hogy az EvaSys papíralapú felhasználását alkalmazzuk, ami a szkenneléses beolvasási funkción alapszik

A rendszert hazánkban egyedüliként forgalmazó VSL kft. promóciós céllal mind az akkreditáció, mind pedig a két beadott Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat során elkészítette egy-egy felmérés kiértékelését, amelynek a segítségével jelentősen hozzájárult a pozitív elbíráláshoz. Ezzel a promóciós lehetőségek maximumát használtuk ki, a továbbiakban ilyen lehetőség nem áll a rendelkezésünkre.

Az EvaSys rendszerrel elkészített véleménykérő lapok feldolgozása gyakorlatilag egy szkennelési folyamat során megtörténik. Az eredmények a beolvasás után azonnal rendelkezésre állnak, mivel a felmérés lezárását követően megtörténik az adatok automatikus feldolgozása, és elkészül a felmérés eredményét tartalmazó jelentés.

A táblázat adott mennyiségű adat hagyományos módon („kézi kiértékelés”), illetve EvaSys rendszerrel történő feldolgozásának időszükségletét mutatja be:

A rendszer lehetőséget ad a szervezeti egységek (tanszékek, intézetek, kar, intézmény) szerinti feldolgozásra. Lehetőség van a válaszadók státusa (oktató, kutató, egyéb munkatárs) szerinti bontásra. Jelzőlámpa szimbólumok segítik a gyors áttekintést, és hívják fel a figyelmet a problémás területekre, de pl. a profil görbe, illetve ezen görbék összehasonlítása (pl. a két kar, esetleg a különböző időpontokban készült felmérések esetén) is azonnal megmutatja a gyenge pontokat, így alapot nyújt a beavatkozás szükségességének, sürgősségének és mértékének megtervezéséhez.

Az alábbiakban – az eddig történt felmérésekből - ízelítőként bemutatunk néhány ábra részletet, amely érzékelteti a rendszer segítségével „kinyerhető” információk sokaságát.

Részlet egy informatikai ellátottságra vonatkozó hallgatói kérdőív feldolgozás eredményéből, az eligazodást jelentő jelzőlámpa szimbólummal.

Az egyes kérdésekre adott válaszoknál megtekinthető az értékelés eloszlása.

A több kérdésből álló általános mutatók esetén is megtekinthető a szórás.

A következő ábrán a ZMNE 2008-as (kék vonal) illetve 2009-es (piros vonal) dolgozói elégedettségének összehasonlítása látható.

A minőség nyomon követéséhez, a vezetői döntéshozatal előkészítéséhez, a vezetői intézkedések hatásának utólagos felméréséhez folyamatos felmérésekre van szükség, mert az eredmények analizálása után csak ilyen módon lehet érzékelni a változást, megtenni a szükséges lépéseket.
Egyetemünk a tavalyi évben elnyert egy intézményfejlesztésre kiírt TÁMOP pályázatot, amelynek részét képezi az EvaSys rendszer beszerzése az egyetem részére. Ismereteink szerint a beszerzés a végső fázisánál tart, a HM FLÜ engedélyének megérkezte után azonnal megindulhat a rendszer beszerzése. Ezzel megteremtődik a feltétel a minőségbiztosítás fejlesztésére, hogy az egyetem minőségfejlesztési programjában és a MAB akkreditáció alapján elkészített cselekvési programban a minőségfejlesztésre tervezett feladatokat maradéktalanul teljesítsük.