Konferenciák, képzések

Kétnapos minőségfejlesztő műhelymunka volt Tatán

A KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15 projekt keretein belül a 3. alprojekt feladata a Közigazgatási Kiválósági Központ létrehozása. A fejlesztés 3 területen – HR folyamatok fejlesztése, minőségfejlesztés és az ezeket támogató informatikai fejlesztés – történik.

A minőségfejlesztő műhelymunka az oktatás, a kutatás, a funkcionális működés valamint a minőségirányítás kritériumainak és folyamatainak minőségirányítási szempontú fejlesztése, továbbfejlesztése, valamint a HR folyamatok fejlesztése mentén szerveződött. A munka során külön hangsúlyt kapott a fejlesztési eredmények megítélését és nyomon követését támogató, egységességre törekvő mérési és értékelési rendszer kialakításának megalapozása.

A feladatok elvégzésére az egyetem vezetői - az EMÜBI tagok és a Hallgatói Önkormányzat javaslatait is fegyelembe véve – a 4 területnek megfelelően munkacsoportokat jelöltek ki, amelyek tagjai november végén egy 2 napos műhelymunkán vettek részt Tatán.

A 2 napos műhelymunkán közel 75 egyetemi polgár vett részt. Az alakulóban levő Kiválósági Központ első nagyobb rendezvényét az egyetem vezetése támogatta. A rendezvényt Dr. Horváth József főtitkár (a 3. alprojekt szakmai vezetője) nyitotta meg.

Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok  - a projekt szakmai -, valamint az egyetem minőségügyi vezetője - a második napon jelenlétével is megtisztelte a rendezvényt.

A program célja a munkához és az egységes gondolkodáshoz szükséges alapismeretek megadásán kívül a közel 5 hónapra tervezett első szakasz értelmezése és megtervezése, azaz a minőségfejlesztő munkacsoportok működésének megindítása volt.

A megnyitó után a minőségfejlesztés és a HR terület eltérő programmal folytatta a munkát.

A minőségfejlesztő munkacsoportok először gyakorlatokon és plenáris előadások keretében készülhettek fel a közös munkára. Modellezhették a csoportmunka jellemzőit, a csoportmunkára jellemző szerepeket, a szükséges kompetenciákat, majd a projekttervezés legfőbb ismereteit tekintették át. Végül a folyamatok feltérképezéséről, a folyamatok sajátosságairól és azok szabályozásáról hallgattak meg előadást. Mindezek előkészítették a munkacsoportok önálló munkáját. Az első nap munkáját Orosz Lajos, az egyetem minőségügyi megbízottjának összegzése zárta.

A csoportok az első nap végén és másnap délelőtt csoportmunkák és prezentációk során haladtak előre a feladatokkal.

Végül elkészült a négy csoport valamint az informatikai fejlesztés munkaterve, megtörtént az egységes minőségügyi fogalomhasználat megalapozása, kijelölésre kerültek a csoportvezetők, rögzítésre került a csoportok első találkozásának időpontja és részletei. (Ez utóbbi minden munkacsoport esetén már decemberben meg fog történni.)

A munka összegző prezentációkkal zárult, ahol minden csoport bemutatta a munkatervét, és azt, hogy milyen eredményeket kíván elérni 2017. áprilisának végére. A csoportok munkájának első szakaszában elkészülnek az egyes területek folyamattérképei, megtörténik a hiányzó folyamatszabályozások azonosítása, elkészülnek a folyamatleírások, illetve a mutatószámok is meghatározása kerülnek. Létrejön az egységes minőségügyi fogalomtár. A munka során az egyes célértékekre, valamint a fejlesztés lehetséges irányaira a munkacsoportok javaslatokat fogalmaznak majd meg. A munkacsoportok eredményeiket a Kiválóság Kézikönyvben rögzítik.

Ezzel párhuzamosan, illetve e munkákra épülően kezdi meg az informatikai munkacsoport is a szükséges fejlesztéseket.

A csoportok munkáját záró beszámolókat Dr. Horváth József szakmai vezető úr is meghallgatta és véleményezte, majd záró gondolatival lezárta a rendezvényt.

Megállapította többek között, hogy várhatóan a munka következményeképpen erősödni fog és egységesedik az intézményi szintű gondolkodás a minőségirányításról, továbbá, hogy a munkacsoportok tagjai terjeszteni fogják a kiválóság szemléletét szűkebb környezetükben is.

——————————————————————————————————————————————————————

Ismét sikeresen zajlott a belső auditor képzés az egyetemen

Az NKE minőségfejlesztési programja tartalmazza, hogy az Egyetem - a minőségirányítási rendszerének vizsgálatára - belső auditokat hajt végre. Az audit megállapításai segítik a vezetés munkáját - például a fejlesztési lehetőségek feltárásával -, de hozzájárulnak a tanévi önértékelés és a MAB számára benyújtandó akkreditációs jelentés elkészítéséhez is. A belső felülvizsgálatokat csak megfelelően felkészített auditorok hajthatják végre.

Az elmúlt időszakban - részben az egyetem szervezetén belül bekövetkezett változások miatt - néhány helyen auditorhiány keletkezett, a február 1-jén létrehozott Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon pedig még nem volt végzett auditor. Jelen képzésünk tehát a kialakult egyenlőtlenségek csökkentését, illetve megszüntetését is szolgálta.

A 2015. március 23-24-én megtartott, sok közös munkát igénylő felkészítés során a résztvevők megismerhették azokat a szabványokat, eljárásokat, dokumentumokat, amelyeket auditori munkájuk során alkalmazniuk kell majd. A második nap végén egy írásbeli vizsgán adtak számot a megszerzett ismeretekről, illetve arról, hogyan tudják a gyakorlatban alkalmazni azokat.

A már korábban végzett auditorok 24-én kora délután egy továbbképzésen vehettek részt, amely ez évben elsősorban az ismeretek felfrissítésére szolgált.

A tanfolyamok sikeresen lezárultak, így minden adott ahhoz, hogy képzett auditoraink az egyetemi és a kari feladatok végrehajtásában sikeresen részt tudjanak venni. Gratulálunk a kollégáknak, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

——————————————————————————————————————————————————————

NKE minőségügyi konferencia 2013

——————————————————————————————————————————————————————

Sikeres EvaSys képzés az egyetemen

Sikeres vizsgával zárult az „EvaSys felméréskészítő és kiértékelő szoftver” tréningje.

Az intelligens kérdőív-, felméréskészítő és kiértékelő rendszer segítségével a képzett felhasználó kérdőíveket hozhat létre, felméréseket végezhet. A program a kitöltött kérdőíveket automatikusan kiértékeli, s az eredményeket – szükség esetén – automatikusan eljuttathatja a kijelöltekhez. Használatával gyorsan, költségkímélő módon és hatékonyan szerezhetünk képet a vizsgált terület állapotáról, vagy az érdekeltek véleményéről. Ennek felhasználásával azonnali intézkedés is születhet a feltárt hiányosságok kezeléséről. Az integráció után egyre többen kezdték el használni e rendszert, de képzett felhasználók hiányában leginkább állandóan néhány munkatárs segítségét kérve.

Az egyetem minőségbiztosítással foglalkozó szakembereinek kezdeményezésére – az ÁROP 2.2.21-es projekt keretében – megvalósított alapképzés során a karok és más szervezeti egységek meghívott, illetve delegált képviselői elsajátíthatták a szoftver kezelésének alapjait, valamint felkészülhettek a különböző funkciók alkalmazására.

A színvonalas, ám fárasztó tréninget a forgalmazó ügyvezető igazgatója vezette, melyen kollégáink nagy figyelemmel, végig aktívan dolgozva vettek részt. A nap végén – az EvaSys segítségével – minden résztvevő sikeres vizsgát tett, amelynek eredményét a rendszer azonnal meg is jelenítette.  Az oktatást sikeresen elvégzők oklevelet kapnak!

Ezúton is gratulálunk a szép eredményhez!

Az egyetem, a karok, illetve az érdeklődő intézetek így már rendelkeznek legalább egy-egy olyan munkatárssal, aki végre tudja hajtani a felméréseket, illetve ötleteket tud adni, milyen területen könnyíthetné meg az EvaSys használata a munkát.

Reméljük, hogy ezután lényegesen növekedni fog e program felhasználása, alapot adva a közelgő akkreditációra történő sikeres felkészülésre.

——————————————————————————————————————————————————————

Sikeres belső auditor képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Az NKE Ideiglenes Szenátusa még a tavalyi évben elfogadta az intézmény minőségfejlesztési programját, amely tartalmazza, hogy az Egyetem (minőségirányítási rendszerének vizsgálatára) belső auditokat hajt végre. Az audit megállapítása támogatja a tanévi önértékelést és a MAB számára benyújtandó akkreditációs jelentést. Mindemellett természetesen segíti a vezetés munkáját, például a fejlesztési lehetőségek feltárásával.

A belső felülvizsgálatokat csak megfelelően felkészített auditorok hajthatják végre.

Ennek szellemében történt meg 2012. november 20-21-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem második közös - mindhárom kart érintő belső auditor - képzése. A két napos, sok közös munkát igénylő felkészítés során a résztvevők megismerhették azokat a szabványokat, eljárásokat, dokumentumokat, amelyeket auditori munkájuk során alkalmazniuk kell majd. A második nap végén egy írásbeli vizsgán adtak számot a megszerzett ismeretekről, illetve arról, hogyan tudják a gyakorlatban alkalmazni azokat.

A már korábban végzett auditorok egy továbbképzésen vehettek részt, amely a soron következő auditot készítette elő.

A tanfolyamok sikeresen lezárultak, reméljük, hogy képzett auditoraink úgy az egyetemi, mint a kari feladatok végrehajtásában sikeresen részt tudnak venni. Gratulálunk a kollégáknak, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

——————————————————————————————————————————————————————

Sikeres belső auditor képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Az NKE ideiglenes szenátusa még a tavalyi évben elfogadta az intézmény minőségfejlesztési programját, amely tartalmazza, hogy az egyetem (minőségirányítási rendszerének vizsgálatára) belső auditokat hajt végre. Az audit megállapítása támogatja a tanévi önértékelést és a MAB számára benyújtandó akkreditációs jelentést. Mindemellett természetesen segíti a vezetés munkáját, például a fejlesztési lehetőségek feltárásával.

A belső felülvizsgálatokat csak megfelelően felkészített auditorok hajthatják végre.

Ennek szellemében történt meg január 24-25-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem első közös - mindhárom kart érintő belső auditor - képzése. A két napos, sok közös munkát igénylő felkészítés során a résztvevők megismerhették azokat a szabványokat, eljárásokat, dokumentumokat, amelyeket auditori munkájuk során majd alkalmazniuk kell. A második nap végén egy írásbeli vizsgán adtak számot a megszerzett ismeretekről, illetve arról, hogyan tudják a gyakorlatban alkalmazni azokat.

A korabeli Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem belső auditorai a szokásos éves továbbképzés keretében az Egyetemet érintő változásmenedzsmentbe nyerhettek betekintést. Korábbi hagyományaink szerint az első auditoknál a már több auditban résztvett kollégák mellé osztjuk be a frissen végzetteket.

A tanfolyamok sikeresen lezárultak, reméljük, hogy képzett auditoraink úgy az egyetemi, mint a kari feladatok végrehajtásában sikeresen részt tudnak venni. Gratulálunk a kollégáknak, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Az első belső auditra legkorábban a második félévben kerülhet sor és egy lehetséges feladat, hogy auditoraink megvizsgálják, az SzMSz-ben szereplő testületek és bizottságok létrejöttek-e, működnek-e.

——————————————————————————————————————————————————————

Nemzeti Közszolgálati Egyetem a minőségi felsőoktatásért

Egyetemünkön 2012. november 14-én "Nemzeti Közszolgálati Egyetem a minőségi felsőoktatásért" címmel került megrendezésre az éves minőségügyi konferencia.

Közel 40-en vettek részt a rendezvényen. A hallgatóság soraiban az NKE polgárain kívül több felsőoktatási intézmény képviselője is helyet foglalt.

A rendezvényt Prof. Dr. Turcsányi Károly, az egyetem minőségügyi megbízottja nyitotta meg, majd a következő előadások hangzottak el: (Az előadások anyaga letölthető.)

A Honvedelem.hu-n  cikk jelent meg a konferenciáról „Alapkövetelmény a következetes minőségpolitika- Minőségügyi tanácskozás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” címmel.

(http://www.honvedelem.hu/cikk/34861_alapkovetelmeny_a_kovetkezetes_minosegpolitika)

——————————————————————————————————————————————————————

Sikeres minőségügyi konferencia az egyetemen

2011. október 26-án sikeres minőségügyi konferenciát rendeztünk "Minőségbiztosítás és a közszolgálati felsőoktatás integrációja" címen az alábbi programmal:

A konferenciáról megjelent cikk elérhetősége:http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/minosegbiztositas-es-integracio