Dolgozói és hallgatói elégedettségmérés, 2015. november - december

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatának 5.§ (4) pontja előírja a hallgatói és a munkatársi elégedettség mérését. Ennek értelmében 2015 novemberében és decemberében az Egyetemen online formában dolgozói és hallgatói elégedettségmérést végeztünk az EvaSys rendszeren keresztül. Mind a két felmérés során négy területre vonatkozólag tettünk fel kérdéseket, amelyekhez a kitöltőknek lehetőségük volt szöveges megjegyzéseket is fűzni, így a dolgozók és a hallgatók bővebben kifejthették javaslataikat és véleményüket. Az online kiküldött kérdőívekhez külön kódot generáltunk, hogy a felmérést mindenki anonim módon és csak egyszer tölthesse ki. A dolgozói elégedettségmérés esetében a felmérés november 5-től november 20-ig tartott, a kérdőívet 310 dolgozó töltötte ki, a hallgatói elégedettségmérés esetében a felmérés november 24-től december 14-ig tartott, és a kérdőívet 984 hallgató töltötte ki.

dolgozói elégedettségmérés során a szervezeti kultúráról, az egyéni teljesítményről, a vezetésről, az infrastruktúráról és a szolgáltatásokról tettünk fel kérdéseket. A munkatársak az összes kategória közül a „Vezetés” területét ítélték meg a legerősebbnek, és az „Infrastruktúra és szolgáltatások” területet a leginkább fejlesztendőnek. A szöveges megjegyzések lehetőségét legtöbben a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársai közül használták ki, de ebben a tekintetben nem sokkal kevésbé voltak aktívak a Rendészettudományi Kar és a Közigazgatás-tudományi Kar dolgozói sem. A Karokon jellemzően az oktatók fűztek megjegyzéseket a feleletválasztós kérdésekhez.

hallgatói elégedettségmérés során is összesen négy területre vonatkozólag tettünk fel kérdéseket: az intézményről, az oktatásról, az adminisztratív ügyintézésről, és az infrastruktúráról, amelybe beletartozott az informatikai ellátottság megítélése is. A hallgatók az „Intézmény” és az „Oktatás” területeit ítélték meg erősebbnek az „Adminisztratív ügyintézés” és az „Infrastruktúra és informatikai ellátottság” területeivel szemben. Az egyes kérdéscsoportokhoz tartozó szöveges megjegyzések lehetőségét leginkább a Közigazgatás-tudományi Kar valamint a Rendészettudományi Kar hallgatói használták ki. Jellemzően az alapképzésben részt vevő hallgatók fűztek megjegyzéseket a feleletválasztós kérdésekhez.

A felmérésekről készült jelentést a Rektori Tanács a 2016.02.08-i ülésén tárgyalta, és ezzel kapcsolatosan olyan intézkedési tervek elkészítését irányozta elő az érintett szervezeti egységek vezetői részére, amelyek megteremtik a beavatkozási lépések alapját elősegítve, hogy hallgatóink számára minél színvonalasabb hallgatóközpontú tanulási-, munkavállalóink részére pedig inspiráló munkakörnyezetet biztosítsunk.

A felmérések eredményei az alábbi két dokumentumban olvashatók:

A dolgozoi elegedettsegi felmeres eredmenyei
PDF letöltése
A hallgatoi elegedettsegi felmeres eredmenyei
PDF letöltése