Az Egyetem nemzetközi kapcsolatai

Az Egyetem nemzetközi kapcsolatai

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásával élénk nemzetközi tevékenység indult el a már meglévő és elismert kari kapcsolati alapokon, melyek nagy része a fenntartó tárca külpolitikájának eleme. Az Egyetem a nemzetközi kapcsolatok fókuszába a képzésfejlesztést, mobilitást, közös kutatási programok indítását állítja.

Az egyetem nemzetközi tevékenységeinek összehangolásáért és koordinációjáért a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda felel. Emellett a karok felelősek a szakmailag hozzájuk kötődő kapcsolatok fenntartásért és a kar nemzetközi kapcsoaltainak fejlesztéséért a kari nemteközi és tudományos dékánhelyettes irányítása alatt.

 

Erasmus+ intézményközi megállapodások

Az Erasmus+ program 2014-es indulásának köszönhetően az intézmény újrakötötte Erasmus+ megállapodásait. Az Erasmus+ partnerek köre azóta is folyamatos bővül. Az intézményközi megállapodások központi jóváhagyással köttettnek, amelyekért a nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes felel.

2016-ban közel 80 felsőoktatási intézménnyel van érvényes Erasmus+ megállapodása az egyetemnek, amelyek bizonyos esetekben több kart is érintenek.

Az egyes karok és szervezeti egységek kapcsolatainak listája az Erasmus partnerintézmények almenüben.

Nemzetközi Szervezetek

Az egyetem az nemzetközi szervezetekben való  tagságai.

2016. május
 

Rövidítés Szervezet Terület
IAU International Association of Universities felsőoktatás
EUA European Universities Association felsőoktatás
EIPA European Institutes of Public Administration közigazgatás-tudományok
NISPAcee Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe közigazgatás-tudományok
IIAS International Institute of Administrational Sciences közigazgatás-tudományok
IASIA Association Internationale des Écoles et Instituts d’Administration / International Association of Schools and Institutes of Administration közigazgatás-tudományok
EGPA European Group of Public Administration közigazgatás-tudományok
AERTE The European Association of State Territorial representatives közigazgatás-tudományok
AUVSI Association for Unmanned Vehicle Systems International hadtudományok
ISMS International Society of Military Sciences hadtudományok
AEPC Association of European Police Colleges rendészettudományok
CEPOL European Police College rendészettudományok
NATO BILC NATO Bureau for International Language Coordination katonai szaknyelv

 

Az egyetem fő partnerei

 

Közigazgatás-tudomány:

DISPA - Directors of Institutes and Schoold of Public Administration
IFPAM – International Forum for Public Administration and Management

 

Rendészettudomány:

FRONTEX – Az európai unió tagállamai külső határain való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség  
Mitteleuropäische Polizeiakademie
CECC – Közép-európai Bűnügyi Együttműködés 
George C. Marshall European Center for Security Studies Garmisch-Partenkirchen

 

Hadtudomány:

George C. Marshall European Center for Security Studies Garmisch-Partenkirchen
NDC – NATO Defense College
ESDC EAB European Security and Defence College Executive Academic Board
iMAF-international Military Academic Forum
CEFME-Central EuropeanForum on Military Education
BALDEFCOL Baltic Defence College, (EST)